ALCS – řešení firemní digitalizace

ALCS (Automotive Logistics Control System) je softwarová aplikace implementovaná jako cloudová služba. Záměrem systému je usnadnit tok informací mezi všemi obchodními funkcemi v rámci organizace a řídit vztahy se zainteresovanými stranami vně společnosti.

Nákup a prodej

Tendry, dočasné dohody, prodeje na okamžitém základě.

Online management

Toky, smlouvy, objednávky, management přepravy a kontrola KPI

Integrace firemních procesů

Automatická výměna dat mezi různými odděleními, obchodní kontinuita

Online komunikace

Výměna dat v reálném čase bez nutnosti použití emailů, telefonních hovorů, souborů excel, csv a jiných

Transparentnost a telematika

Zákazník má kdykoli transparentní přehled o procesech souvisejících s polohou a stavem

Standardizovaná interní a externí komunikace

Spolupráce s rozsáhlou sítí dodavatelů pomocí standardizace

Finanční účetnictví

Všeobecné účetnictví, závazky a pohledávky, automatická fakturace

Snadné firemní procesy

Párování toků, plánů, dohled nad kamiony a jejich správou, komunikace s řidiči snadným a efektivním způsobem

O ALCS

Po několika letech tvrdé práce „Fracht“ SIA v roce 2014 úspěšně spustil jednu z nejpokročilejších technologií v oblasti Finished Vehicles Logistics – systém ALCS (Automotive Logistics Control System). Jsme si jistí, že ALCS nabízí cenově nejvýhodnější řešení, které pomůže zákazníkům růst.

Nyní dokáže systém zpracovat vše

Nákupy

Plánování přepravy

Management dodavatelského řetězce

Směrování datových služeb

Finanční účetnictví

Efektivní dohled nad KPI a kvalitou

Fakta

Reakční čas manažerů od doby objednávky po uskutečnění se snížil až 20krát.

Fracht zvýšil přepravu vozů z 6700 jednotek v roce 2010 na 70 000 jednotek v roce 2016.

Obrat se zvýšil 7krát, aniž bychom zvýšili počet zaměstnanců

Máme síť více než 1000 přepravců automobilů a 6000 kamionů

Náš průměrný čas vyzvednutí (vypočtený z přepravy více než 220 000 vozidel) je 20 hodin

Naše míra škod je nižší než 1 %

Díky systému ALCS objevíte nové schopnosti a příležitosti přepravní logistiky

Proč ALCS?

Při sdílení citlivých dat se zákazníky jsou tato data zabezpečena proti neoprávněnému přístupu

Management toků, smluv, objednávek, přepravy, sledování a automatizovaná dokumentace

Vícejazyčná online komunikace a management, výměna nákladu a kamionů

Automatické naplánování optimální trasy pro doručení dodávek pro dealery

Systém s řidiči komunikuje 18 různých jazycích

Služby managementu rizik: kontrola kvality, vyřizování reklamací, řešení pro pojištění nákladu

Možnost automatizovaného rezervování služeb ADAC pro kamiony, trajektů, mostů, tunelů, právních služeb

Automatizované finanční účetnictví

Zachování mlčenlivosti a ochrana údajů – uživatelské údaje jsou chráněné a zabezpečené!

Provozovatel ALCS dodržuje příslušné standardy ochrany osobních údajů (např. ISO 27003:2013) a zavazuje se nesdělovat údaje uživatelů (např. ceny za nákup nákladu nebo údaje o zákaznících přepravce) uvedené v ALCS, pokud to není nezbytně nutné pro přepravu.

Operátoři a uživatelé ALCS nesmí sdělovat informace obsažené v platformě žádné třetí straně, ledaže by to vyžadovalo speciální ujednání, a operátoři chrání citlivé údaje spojením několika bezpečnostních systémů do jediné struktury.

Školení v systému ALCS zcela zdarma

Doporučujeme, aby uživatelé ALCS absolvovali školení ke správě systému.

Představení všech funkcí ALCS

Přístup k uživatelské příručce ALCS

Uživatelské příručky a studium následující po školení

Kontaktujte koordinátora kvality

Jak se stát uživatelem ALCS (profil přepravce)

Přepravce musí potvrdit, že je držitelem všech nezbytných registrací, licencí a povolení k výkonu přepravních služeb a že není v insolvenci.

Přepravce musí s „Fracht“ SIA podepsat dvoustrannou dohodu: „Dohoda o užívání B2B platformy“, která obsahuje podmínky, jimiž se řídí užívání systému ALCS. Dohoda se uzavírá mezi „Fracht“ SIA (provozovatel ALCS) a přepravcem (uživatel ALCS).

„Dohoda o přepravních podmínkách“ – tato dohoda upravuje vztahy mezi SIA „Fracht“ a přepravcem v souvislosti s veškerými přepravními instrukcemi, k jejichž dodržování se přepravce používající ALCS zavazuje.

Přepravce smí využívat pouze kamiony a řidiče, kteří jsou v ALCS registrování k přebírání nákladů získaných prostřednictvím ALCS

Přepravce musí mít alespoň jeden kamion včetně návěsu a ty musí být v odpovídajícím technickém stavu

Přepravce musí používat zařízení pro GSM komunikaci a mít příslušný hardware a software. Kamiony přepravce musí mít připojení na GPS

Přepravce má povinnost mít pojištění zodpovědnosti za náklad (<200 000 Eur) kryjící veškeré škody

Přepravce se musí registrovat v ALCS – uživateli bude při registraci do systému přiděleno uživatelské jméno a heslo

Vstupní poplatek a poplatky za další služby ALCS musí být uhrazeny v dohodnutém termínu a v plné výši

Chcete digitalizovat své logistické pracovní toky? Zapojte se do systému ALCS

Registrovat

Technické požadavky na uživatelská zařízení využívající ALCS

Jaká zařízení by měl uživatel mít?

Uživatel ALCS musí mít příslušný hardware a software umožňující hladký chod ALCS. Nově registrovaný uživatel ALCS musí mít GSM, internet, GPS komunikaci a PC, dotyková mobilní zařízení. Zařízení musí mít součásti a vlastnosti popsané níže, jinak nebude možné využívat všechny výhody systému.

Jak se připojit na ALCS?

ALCS běží na internetu jako běžná webová stránka. ALCS můžete spustit jednoduše otevřením webu www.fracht.lv. Aby systém běžel hladce, musíte mít připojení k internetu s průměrnou rychlostí okolo 5/5 Mbit/s.

Jaké jsou požadavky na PC, aby bylo možné užívat ALCS?

Pro provoz ALCS na osobním počítači (PC) musíte mít PC splňující základní požadavky na typ, paměť a pevný disk. Systém může běžet na všech oblíbených moderních operačních systémech včetně systémů Linux, Mac OS X, Microsoft Windows. Pokud například používáte nejoblíbenější operační systém, jako je Microsoft Windows a jeho program Internet Explorer, nemělo by se jednat o nižší verzi než je verze 7, ideální je verze 8 a vyšší.

Jaké jsou požadavky na dotykové mobilní zařízení, aby bylo možné užívat ALCS?

Abyste mohli používat ALCS na svém dotykovém mobilním zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet, zašleme vám emailem digitální aplikaci (klikněte na přílohu a aplikace se automaticky stáhne). Můžete ji spustit v operačních systémech Android a Linux. V budoucnosti bude aplikace ALCS dostupná i pro uživatele telefonů s operačním systémem Windows.

Proč potřebujete připojení na GPS?

Uživatel má povinnost vybavit všechny své kamiony validní, legitimní a funkční sledovací jednotkou (systémem) GPS (globální polohový systém), umožnit sledování kamionů pomocí služeb nabízených poskytovateli služeb GPS a používat automatizované objednávání trajektů, mostů, tunelů a služeb ADAC pro kamiony, a také musí poskytovat právní ochranu v souvislosti s dopravními přestupky. Na zařízení GPS neexistují specifické požadavky. Není snad třeba připomínat, že kdokoli používající software výše uvedených zařízení musí mít licenci a připojení na internet a GPS od legitimního poskytovatele služeb.

Platební podmínky

Nabízíme vám příležitost k partnerství

Poté, co potvrdíte zájem ze své strany, vytvoříme na základě předběžné odborné analýzy vaší společnosti návrh spolupráce, který bude brát v potaz: požadované služby, obrat, uživatele, způsoby přepravy a služeb (silniční, železniční, lodní, přívoz, skladování) a nezbytnou doplňující integraci.

Pokud naše důvěrná vyjednávání o možné spolupráci budou úspěšná, nabídneme vám předběžné obchodní podmínky.

Budete mít možnost je prostudovat, získat doplňující informace a určit konkrétní zájmy spolupráce s naší společností.

V případě dalších otázek prosím zašlete žádost našim partnerům – pan Balins nebo pan Slenderis (Raimonds.Balins@fracht.lv nebo Renatas.Slenderis@fracht.lv ).

 

 

Chcete se stát uživatelem ALCS?

Vyplňte přihlašovací formulář