Dodavatelská platforma

Dodavatelská platforma kombinuje na jedné straně ERP II a jeho pevná obchodní pravidla, komplexní formuláře pro zadávání dat a omezení přístupu k datům, a na straně druhé uživatelské zkušenosti s moderními webovými aplikacemi a profesionálními sociálními sítěmi, kde mohou OEM a dodavatelé sdílet se svými partnery informace jednoduchým a užitečným způsobem. Propojuje všechny aspekty procesu dodávky vozů v jedné standardní platformě a sdílením informací o rozhodnutích pomáhá zlepšovat efektivitu všech zúčastněných stran.

Transparentnost napříč celým dodavatelským řetězcem

Data jsou dostupná všem osobám zapojeným do procesu a jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu

Standardizované zprávy

Sdílejte standardizovaný obsah a formát zpráv pro prognózu přepravy, objednávky, vyzvednutí a dodání

Zeměpisná poloha přepravního vybavení

Přenos dat ETA s údaji o zeměpisné pozici přepravního vybavení

Časové osy a přesnost toku dat

Výměna dat v reálném čase mezi různými OEM odděleními a dodavateli

Proč ALCS/ERP II

ALCS (Automotive Logistics Control System) je softwarová aplikace implementovaná jako cloudová služba. Cílem systému je usnadnit tok informací mezi všemi obchodními funkcemi v organizaci a řídit vztahy s externími zainteresovanými stranami.

Systém integruje v rámci organizace správu interních a externích informací v následujících oblastech:

Přeprava

Plánování, objednávky na provedení práce, plánování zdrojů, management toku, kontrola kvality atd.

Management dodavatelského řetězce

Plánování dodavatelského řetězce, nákupy, zabezpečení kvality, zpracování reklamací atd.

Management vztahů

Prodej a marketing, služby zákazníkům a kontaktní informace, telefonní asistenční linka.

Služby přenosu dat

Různá samoobslužná rozhraní pro zákazníky, dodavatele či zaměstnance

Finanční účetnictví

Všeobecné účetnictví, závazky a pohledávky, správa hotovosti, finanční konsolidace.

ALCS je nejnovějším a jedním z nejpokročilejších IT systémů pro logistiku v oblasti Finished Vehicles, která je aktuálně na trhu, a umožňuje firmám redukovat časově náročné úkoly, jako je dokumentace, vkládání dat, testování a školení.

Co díky systému získáte

OEM mohou zasílat prognózy přepravy ještě před tím, než dodavateli zadají zakázku, a získat zpětnou vazbu v podobě dat. Dodavatelé ví, kolik vozů budou přepravovat, už v okamžiku, kdy jsou tyto vozy ještě ve výrobě. Díky tomu se sníží jejich reakční doba.

Příjem okamžitých informací o každé operaci provedené na přepravovaném voze, například vyzvednutí, dodání, kontrola kvality, zlepšení kvality přepravního procesu, fakturace včetně proaktivních akcí na předcházení škodám atd.

Sdílení informací mezi všemi stranami v jednotném formátu pomocí technologie blockchain zajišťuje bezpečnost a transparentnost.

Abyste měli větší přehled o dodavatelském řetězci a mohli tak optimalizovat koordinaci, budete mít k dispozici údaje ETA a zeměpisnou polohu přepravního vybavení vašich dodavatelů, a to kdykoli a v rámci jedné platformy.

Nákupní funkce pro tendry, dočasné dohody, prodeje na okamžitém základě.

Správa toků, smluv, objednávek a přepravy, dynamické KPI.

Integrace obchodního procesu mezi odděleními pro plánování, nákupy, expedice, kvalitu a finance.

Management toků v reálném čase umožňuje automaticky párovat toky a náklady a realizovat management kamionů.

Sledování v rámci dodavatelského řetězce (systém dokáže shromažďovat GPS data od různých dodavatelů).

Systém dokáže přijímat interní standardy různých výrobců.

Ochrana citlivých dat kombinující různé bezpečnostní systémy do jediné struktury.

Možnost spolupracovat s více dodavateli jako jedna velká společnosti.