Viešai prieinamas API GPS ryšio tiekėjams.

Apžvalga

ALCS turi viešai prieinamą API, skirtą iš GPS ryšio tiekėjų gauti GPS duomenis.

Norėdamas pateikti GPS duomenis į ALCS sistemą, GPS ryšio tiekėjas turi dvi galimybes:

  1. Pateikti duomenis į ALCS paslaugą.
  2. Įgyvendinti GPS ryšio tiekimo paslaugą pagal ALCS API specifikacijas, kad ALCS sistema galėtų prašyti GPS ryšio tiekėjo pateikti reikiamus duomenis.

Paslaugos yra apsaugotos. Norint pateikti duomenis, abi šalys turi pateikti autentifikavimo kredencialus.

API paslaugos yra teikiamos kaip REST žiniatinklio paslaugos. Norėdamas pateikti duomenis į ALCS, GPS ryšio tiekėjas turi naudoti POST metodą. GPS ryšio tiekėjas turi naudoti GET metodą, kad įgalintų ALCS prašyti GPS duomenų.

Saugumas, autentifikavimas ir įgaliojimas

Dėl GPS API nuorodos, eikite į https://alcs.eu/api/

Tinklo saugumas

Tinklų ryšio saugumas užtikrinimas naudojant HTTPS (TLS / SSL).

Autentifikavimas

API leidžia naudoti šiuos autentifikavimo metodus:

Prieigos atpažinimo ženklas (API raktas)

Šalis, kuri gauna prašymą, kitai šaliai pateikia prieigos atpažinimo ženklą. Metodai prieigos atpažinimo ženklui sugeneruoti gali būti įvairūs ir priklauso nuo paslaugų teikėjo.

ALCS naudoja šį prieigos atpažinimo ženklo generavimo metodą:

  1. Vienas teikėjas vienu metu gali turėti daugiau nei vieną prieigos atpažinimo ženklą.
  2. IT adresas yra įrašomas kartu su prieigos atpažinimo ženklu.
  3. Prieigos atpažinimo ženklas yra unikalus visoje sistemoje.
  4. Teikėjas gali reikalauti naujo prieigos atpažinimo ženklo. Jei prieigos atpažinimo ženklo prašoma iš to paties IP adreso, senasis šio IP adreso prieigos atpažinimo ženklas bus pakeistas.
  5. Prieigos atpažinimo ženklas naudojamas siekiant identifikuoti ir autentifikuoti.

Įgaliojimas

Šalis, pateikianti duomenis, yra atsakinga už tinkamą prašančiosios šalies įgaliojimą. Tai reiškia, kad bus pateikti tik tie duomenys, prie kurių prašančioji šalis turi teisę prieiti.

Santykių nustatymas
Norint keistis duomenimis, abi šalys – ALCS ir GPS duomenų teikėjas – turi pasirašyti sutartį ir pasikeisti autentifikavimo kredencialais. Sutartyje turi būti pateikta ši informacija:

  1. Duomenų pateikimo metodas – arba POST (ALCS gaus duomenis), arba GET (ALCS prašys duomenų).
  2. Viešieji leidimai, naudojami apsaugoti HTTPS (TLS / SSL) kanalą.
  3. Prieigos atpažinimo ženklas ir išorinio IP adresas, kai bus autentifikuojama pagal atpažinimo ženklą.

Būsimi autentifikavimo metodai

Autentifikavimas naudojant naudotojo vardą ir slaptažodį.

Šalys, identifikuojamos pagal naudotojo vardą, slaptažodį ir prašančiosios šalies IP adresą.

SSL sertifikato autentifikavimas.

Norėdamos užsakyti paslaugą, abi šalys turi pateikti galiojančius SSL sertifikatus.
 

API RAKTO PRAŠYMAS

Užpildykite formą, kad gautumėte API raktą.