Papildomos paslaugos

Aikštelės

ALCS sistemos vartotojai turi neribotą galimybę skelbtis apie siūlomas automobilių stovėjimo aikštelių bei sandėliavimo paslaugas. Jų siūlomos paslaugos bus įtraukiamos į ALCS sistemos generuojamus intermodalinius sprendimus, tuo suteikiant galimybę ženkliai išplėsti savo siūlomų paslaugų prieinamumą.

ALCS sistemos vartotojai skelbtis apie savo siūlomas paslaugas gali jau dabar, o automatinis užsakymas bus galutinai  įdiegtas 2015 m. pradžioje.

Atgal

Fracht birža

Skaityti daugiau