Papildomos paslaugos

Rizikos valdymas

Ar jus domina:

 • Jūsų įmonės pretenzijų administravimo išlaidų sumažinimas 50 procentų? 
 • Išvengimas žalos, atsiradusios ne dėl transportavimo kaltės, atlyginimo ir pretenzijų išlaidų dėl nepagrįstų remonto dabų sumažinimas?
 • Laiku gautos visos išmokos, mokamos už Jūsų subrangovų ar verslo partnerių padarytą žalą?
 • Sunkumų, kai reikia bendrauti su techniniu personalu esant kalbos barjerams, pašalinimas, kad ir kur bei kada jūs transportuojate krovinį? 
 • Tinkamas jūsų krovinio draudimas, užtikrinantis, kad būtų išvengta atvejų, kai draudėjas atsisako mokėti, arba sumoka mažiau nei reikalaujama pretenzijoje?
 • Teisė į tyrimą ir teisėtą patikrą esant transportavimo įvykiams, kad ir kur jie nutiktų?

SIA „Fracht“ turi plačios logistikos bendrovių pretenzijų ir žalų administravimo patirties. Mes taip pat apmokome ir konsultuojame logistikos bendroves kaip tinkamai prižiūrėti transporto priemones, jas pakrauti ir iškrauti, nustatyti ir užprotokoluoti žalą. Be to, mes patariame bendrovėms kaip užtikrinti, kad transporto priemonės būtų transportuojamos saugiai pagal automobilių pramonės reikalavimus.

Automobilių transportavimo versle svarbiausia kokybė ir saugumas!

Mes jums siūlome Rizikos valdymo paslaugas (RVP), užtikrinančias, kad jūsų transportuojamos mašinos atvyktų į jų paskirties vietą puikios būklės. Mes jus užtikriname, kad bet kuriuo nenumatytu atveju, pretenzijų valdymo procesas eisis sklandžiai. Taip pat jei būtina, mes jums patarsime, kaip užtikrinti, kad transporto priemonės transportavimo ir perdavimo metu būtų tinkamai apdraustos.

Rizikos valdymo paslaugų informacija liudija, ką mes galime padaryti, siekiant pagelbėti jums kelyje.

Kokybės užtikrinimas

Plataus masto teisinėmis priemonėmis mes apsaugome transporto priemones nuo žalos atvejo. Mūsų ekspertai jus visada palaiko ir pataria kai turite keblumų pakraunant ar iškraunant transporto priemones, nustatant ir protokoluojant žalą. Taip pat mes patariame, kaip užtikrinti, kad transporto priemonės būtų saugiai transportuojamos pagal automobilių pramonės reikalavimus.
d



Mes vykdome auditus mūsų vežėjų būstinėse, taikome jiems griežtus kokybės reikalavimus bei apmokome jų personalą kaip tinkamai elgtis su transporto priemonėmis, supažindindami juos su taikomais reikalavimais ir bendrosiomis automobilių pramonės taisyklėmis.



Mes turime pakankamai žinių ir gebėjimų, kad atitiktume pasaulinės transporto pramonės reikalavimus, kuriais ir vadovaujamės. Jei jums reikia bet kokios paramos ar pagalbos dėl mūsų vežėjų teikiamų kasdienių paslaugų, galite susisiekti su mūsų Ryšių Centru. Ryšių Centras teikia paslaugas visą parą. Jo operatoriai sprendžia tokias problemas kaip autoįvykiai, žalų protokolavimas, transporto priemonių patikra, kalbos barjero pašalinimas ir kt. Operatoriai turi visų reikiamų gamintojų bei jų filialų kontaktus ir gali bendrauti įvairiomis kalbomis, pvz. anglų, vokiečių, olandų,rusų, lietuvių, latvių, prancūzų ir pan.

Pretenzijų nagrinėjimas ir valdymas

Pretenzijų nagrinėjimo paslaugos ir rezultatai yra tai, kas geriausiai išskiria vienus krovinių vežėjus iš kitų.


Norite maksimaliai sumažinti išlaidas arba jų visai nepatirti, taip pat nepatirti transporto priemonių žalos pakeliui iš gamyklos iki kliento?


Norėtumėte, kad sklandus pretenzijų nagrinėjimo procesas sutaupytų jums laiko, pinigų ir nepatogumų, jei kas nors įvyktų ne taip, kaip numatyta?


Štai keletas veiksnių, kurie turi įtakos vežėjui:

 • Pretenzijų valdymas vadovaujantis CMR konvencijos nuostatomis ir sąlygomis, tarptautinės transporto organizacijos, pvz. ECG, gamintojų direktyvos ir dvišaliai susitarimai;
 • Apsisaugojimas nuo pretenzijų, nesusijusių su transportavimo žala;
 • Remonto darbų išlaidų pervertinimas;
 • Dėmesio neskyrimas vairuotojų pastaboms;
 • Reikiamų draudimo kompanijų arba verslo partnerių dokumentų užpildymas, kad būtų galima gauti kompensaciją;

Jeigu viskas vyksta ne taip, kaip numatyta, ir jūsų transporto priemonės yra prarandamos arba sugadinamos, SIA Fracht pasirūpins pretenzijų nagrinėjimu ir nuostolių padengimo veiksmais, todėl procesas jums ir jūsų klientui bus kaip įmanoma trumpesnis ir sklandesnis.


Mūsų teikiamos pagalbos apimtis nagrinėjant pretenzijas priklausys, be kita ko, nuo jūsų pageidavimo. Mes įsipareigojame sudaryti su jumis susitarimą dėl žalų sureguliavimo. Galite ir patys kreiptis dėl žalos atlyginimo, pasitarę su savo draudikais. Vis dėlto rekomenduojame pretenzijų tvarkymą perduoti mums, nepaisant to, koks sudėtingas būtų atvejis ir kokie komerciniai veiksniai egzistuotų.


Žalos sureguliavimo paslaugas sudaro visas paslaugų, susijusių su reikalavimu atlyginti žalą, nuostolių padengimu, grąžinimu arba kitomis teisių gynimo priemonėmis dėl nuostolių ar žalos atlyginimo arba dėl kitų įsipareigojimų, paketas. Mes taip pat užtikrinsime, kad transporto priemonės bus tinkamai apdraustos transportavimo ir perdavimo metu.


SIA Fracht nuolat palaiko ryšius su draudikais visoje Europoje ir tai užtikrina reikiamą žalos klausimų nagrinėjimo kontrolę. Siekdami užtikrinti reikalingą teisinę pagalbą, turime savo biurus Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.


Svarbiausi pagalbos klientams pretenzijų nagrinėjimo procese būdai yra šie:

 • Aktyvus, procesą skatinantis pretenzijų valdymas; 
 • Administravimo ekspertizė;
 • Teisinė pagalba, padedanti išvengti papildomų išlaidų;
 • Tikslingas reikalavimų išlaidų mažimas;
 • Lanksčios pretenzijų nagrinėjimo strategijos, naudojamos jūsų versle.
Pretenzijų nagrinėjimo tarnybos siūlomos verslo galimybės ir pasiūlymai

Visam pretenzijų tvarkymo darbui yra taikomas mokestis.


Mokestis netaikomas žalos sureguliavimo / pretenzijų pateikimo procesui, jeigu užsakymai gauti per ALCS SIA Fracht vardu.


Paprastai mokesčiai / išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į laiką, kurio reikia sprendžiant klausimą, ir tai, ar esate registruotas ALCS.

 

• ALCS  užsiregistravusių vežėjų mėnesinis mokestis svyruoja nuo 20 iki 45 eurų už vilkiką,*


Šis mokestis apima žalų ir reikalavimų administravimą, susijusių su jūsų krovinių transportavimu per ALCS.

 

• Jeigu užsakote SIA Fracht žalų sureguliavimo paslaugas ir nesate įsiregistravę ALCS, tuomet vežėjų mėnesinis mokestis svyruoja nuo 40 iki 60 eurų už vilkiką.*


Mes siūlome visas trečiosios šalies pretenzijų administravimo paslaugas pagal specialią sutartį (žalų sureguliavimo susitarimas). Trečiosios šalies pretenzijų administravimas yra paslauga, perduodama kitai bendrovei. SIA Fracht bus trečioji šalis sprendžiant nuostolių klausimus.

 

* - Mokesčiai skiriasi priklausomai nuo kliento, gamintojo.

 

Pasirinkus vieną iš paslaugų, jums bus suteiktos šios paslaugos:

 • ALCS komunikacijos centro pagalba tais atvejais, kai sudėtinga tinkamai užfiksuoti žalą;
 • Vairuotojų apmokymas patikrinti naujas transporto priemones ir užfiksuoti žalą pagal gamintojų techninius standartus;
 • Visos žalos registracija (atsižvelgiant į įrašus CMR, pranešimus dėl žalos) duomenų bazėje;
 • Pretenzijų registracija duomenų bazėje;
 • Pasirengimas pretenzijų nagrinėjimui procesui:
 • patikrinant, ar buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir ar jie atitinka reglamentų reikalavimus, pvz., CMR konvencijos, tarptautinių transporto organizacijų, pvz., EKG (angl.-ECG), gamintojų direktyvas ir dvišalius susitarimus;
 • remonto išlaidų apskaičiavimas ir kainų patikrinimas, t.y., ar nepervertintos remonto darbų išlaidos;
 • patikrinimas, ar pretenzijos pateiktos tik dėl su transportavimu susijusia žala;
 • vairuotojų pastabų apsvarstymas;
 • savalaikis informavimas apie žalą ir pretenzijas subrangovams ir draudimo bendrovėms;
 • visų reikalingų dokumentų gavimas iš kliento;
 • visas pretenzijų nagrinėjimo procesas (nuo pranešimo apie kompensacijos) bendradarbiaujant dėl konsultacijų, susijusių su vežėjų kompensacijų teisėmis;
 • techninė kompetencija įvertinant paslėptos žalos mastą ginčytinose situacijose;

Surinkę visus dokumentus ir patikrinę pretenzijų pagrįstumą, jeigu pretenzija yra teisinga, mes patarsime, ar reikia suteikti kompensaciją klientui ir ar reikalauti jos iš subrangovo.

Jeigu pretenzija neatitiks taisyklių, ji bus automatiškai atmesta.

Mes galime atvykti aptarti geriausius žalų klausimų sprendimo būdus, administravimo procesą, taip pat apmokyti jūsų darbuotojus, atsakingus už pretenzijų nagrinėjimą bei padėti išvengti nuostolių. Taip pat kviečiame jus apsilankyti pas mus.

Krovinio draudimas

Mes jums siūlome pasaulinius draudimo sprendimus automobilių logistikoje. Mūsų logistikos draudimo ekspertizė jums gali patarti, kaip užtikrinti, kad krovinys būtų apdraustas tinkamai, kad ir kokia jo paskirties vieta bebūtų.

Čia pateikta keletas problemų, kylančių vežėjui, dirbančiam su draudimo įmonėmis:

 • Pretenzijų netenkinimas arba kompensacijos sumažinimas;
 • Teisės į patikrą arba teisėtą tyrimą neturėjimas;
 • Darbas su nepatikimu partneriu;

Kaip trečiosios šalies draudėjai ir pretenzijų valdytojai, mes galime pasiūlyti pretenzijų ir draudimo paketą, perimantį draudimo riziką ir atliekantį dokumentaciją. 

Atgal

Fracht birža

Skaityti daugiau