Kaip tapti ALCS vartotoju (vežėjo profilis)

 • Vežėjas turi patvirtinti, kad jis turi visas reikiamas registracijas, licencijas ir leidimus vykdyti transporto paslaugų teikimą ir jo atžvilgiu nėra pradėtas procesas dėl nemokumo.
 • Vežėjas turi turėti bent vieną tvarkingos techninės būklės vilkiką su priekaba. Vežėjas gali naudoti tik vilkikus ir vairuotojų paslaugomis, kurie yra registruoti ALCS krovinių per ALCS pervežimui.
 • Vežėjas turi naudoti GSM ryšio įrenginius ir turėti reikiamą techninę ir programinę įrangą. Vežėjo vilkikuose turi veikti GPS ryšys.
 • Vežėjas privalo įsigyti krovinių atsakomybės draudimą (<200 000 eurų) nuo visų rūšių žalos.
 • Vežėjas turi pasirašyti dvišalį susitarimą su SIA Fracht:
   • B2B platformos vartotojo sutartis", kuriame pateikiami bendrieji reikalavimai ir sąlygos, reguliuojančios ALCS naudojimą tarp SIA Fracht kaip ALCS operatoriaus ir vežėjo kaip ALCS vartotojo.
   • "Sutartis dėl vežimo sąlygų" – tai susitarimas, reglamentuontis SIA Fracht ir vežėjo santykius vežimo instrukcijų atžvilgiu, kurių vežėjas įsipareigoja laikytis naudodamas ALCS.
 •  Vežėjas turi užsiregistruoti ALCS – registruojantis jam bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis.
 • Stojamasis mokestis ir visi kiti ALCS paslaugų mokesčiai turi būti sumokėti per sutartą laikotarpį.