Konfidencialumas ir duomenų apsauga

Naudotojų duomenys yra apsaugoti ir saugūs!!!

ALCS operatorius laikosi galiojančių asmeninių duomenų apsaugos standartų ir įsipareigoja neatskleisti naudotojo duomenų (pvz., krovimo paslaugų kainos, taip pat duomenų, susijusių su vežėjų klientais), pateikiamų ALCS, nebent tai būtų būtina ryšium su pervežimu.

ALCS operatoriui ir naudotojui neleidžiama atskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai numato specialaus susitarimo sąlygos.

Visiems kroviniams, transportuojamiems naudojant sistemą, bus paruošti visi reikalingi vežimo dokumentai ir duomenys, pavyzdžiui, sistema automatiškai paruoš konkretaus krovinio vežimo užsakymą.