Sertifikatai

„Bureau Veritas“ patvirtina, kad SIA Fracht atitinka tarptautinius standartus ISO 14001:2009*, ISO / IEC 27001:2005** ir ISO 9001:2008***

Nuo SIA Fracht įkūrimo, bendrovė siekė plėtoti, išlaikyti ir nuolat gerinti įdiegtą valdymo sistemą, todėl dabar mums malonu pranešti, kad SIA FRACHT įdiegta valdymo sistema patvirtinta kaip atitinkanti tarptautinius standartus ISO 14001:2009, ISO / IEC 27001:2005 ir ISO 9001:2008.

Didėjančio klientų aukštesnės kokybės poreikio tenkinimas yra labai svarbus bet kurios įmonės augimui. SIA FRACHT, sėkmingai atlikusi sertifikavimą,  įrodė savo siekį nuolat gerinti valdymo sistemas.

 

*-ISO 14001:2008

Standartas ISO 14001, kuris remiasi ciklu „Planavimas-veiksmas-patikra-atlikimas“, nustato svarbiausius reikalavimus identifikuoti, kontroliuoti ir stebėti bet kurios organizacijos ar įmonės aplinkosauginius aspektus, taip pat pateikia nurodymus, kaip valdyti ir gerinti visą sistemą.

**-ISO 27003:2005

Informacinių technologijų, saugumo technikų, informacinio saugumo valdymo sistemos įdiegimo vadovas.

***-ISO 9001:2008 

Šis standartas remiasi aštuoniais kokybės valdymo principais (turinčiais esminės svarbos gerai verslo praktikai): dėmesys klientams, lyderiavimas, žmonių įtraukimas, procesinis požiūris, sisteminis požiūris į valdymą, nuolatinis tobulėjimas, faktais paremtas sprendimų priėmimas ir abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

Atgal