ISO sertifikatai

Biuras „Veritas“ sertifikavo „FRACHT SIA“ pagal tarptautinius standartus SO 9001:2015*, ISO 14001:2015**, ISO 27001:2013*** ir OHSAS 18001:2007****

Nuo pat „FRACHT SIA“ veiklos pradžios, įmonė efektyviai dirbo, kad sukurtų, palaikytų ir nuolat tobulintų integruotą valdymo sistemą. Todėl su malonumu pranešame, kad „FRACHT SIA“ integruota valdymo sistema buvo sertifikuota kaip atitinkanti šiuos tarptautinius standartus: ISO 9001:2015 kokybės valdymo sertifikatas, ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos valdymo sertifikatas, ISO 27001:2013 informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikatas.

Kiekvienais metais biuras „Veritas“ – pasaulinis lyderis testavimo, patikros ir sertifikavimo paslaugų srityje – atlieka šių sertifikatų auditą.

Nuolatinis prisitaikymas prie didėjančių klientų poreikių siekiant aukščiausios kokybės yra svarbiausias bet kokio sektoriaus ir bet kokią veiklą vykdančios įmonės augimo veiksnys. FRACHT SIA jau parodė savo ketinimus nuolat tobulinti savo valdymo sistemą. Be to, FRACHT SIA 2018 m. gavo OHSAS 18001 sertifikatą, kuris įrodo įmonės galimybes geriau valdyti sveikatos ir saugos rizikas įmonėje. FRACHT yra užtikrinta, kad OHSAS 18001 padės įgyvendinti geriausias įmanomas darbo sąlygas ir įmonėje įgyvendinti kultūrą, kuri padėtų išvengti galimų pavojų.

*- ISO 9001:2015

Pagrįstas aštuoniais kokybės valdymo principais (visi esminiai siekiant gerųjų verslo praktikų): orientacija į klientą, lyderystė, žmonių įsitraukimas, procesinis požiūris, sisteminis požiūris į valdymą, nuolatinis tobulėjimas, faktais paremtas sprendimų priėmimas, abipusiai naudingi tiekėjų santykiai.

**- ISO 14001:2015

Pagrįstas „planuoti, daryti, patikrinti, veikti“ ciklu. ISO 14001 pateikti svarbiausi reikalavimai, kaip identifikuoti, kontroliuoti ir valdyti organizacijos aplinkos apsaugos aspektus bei kaip valdyti ir tobulinti visą sistemą.

***- ISO 27001:2013
Informacinių technologijų, apsaugos būdų ir informacijos saugumo valdymo sistemų įgyvendinimo gairės.

****- ISO OHSAS 1800:2007

Profesinės sveikatos ir saugos valdymo sertifikatas yra tarptautinis standartas, kuris pateikia gaires kaip identifikuoti, kontroliuoti ir sumažinti rizikas, susijusias su sveikata ir sauga darbo vietoje.