News

2013 03 18

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad mūsų bendrovė kartu su partneriais – vežėjais – pasiekėme puikių rezultatų automobilių krovos ir paruošimo transportavimui srityje

„Volkswagen“ grupė stebi SIA Fracht atliekamą krovimo procesą pastarosios teritorijoje ir techninės kokybės standarto reikalavimų laikymąsi. Viena iš naudojamų priemonių stebėti atitikimą reikalavimams – „Tiefladercheck“.

 

Dėl nuoseklaus mūsų vežėjų darbo ir jų pasišventimo, vidutiniai „Tiefladercheck“ rezultatai pasiekė VW grupės nustatytą tikslą – “A” vertinimo kategoriją, aukščiausią krovimo paslaugų kokybės vertinimo klasę.

2013 m. „Volkswagen“ grupė modifikavo vertinimo sistemą ir nustatė šias įvertinimo kategorijas:

  • „A“ vertinimas (>=90 %)
  • „B“ vertinimas (>=80 % ir <90 %)
  • „C“ vertinimas (<80 %)

Žemiau pateikti SIA Fracht vežėjų „Tiefladercheck” rezultatai įvertinus laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo iki 2013 m. vasario mėn.

  • Patikrinimų skaičius:                        390
  • Bendras rezultatas:                         96% („A“ vertinimas)
  • Krovimo sauga:                              90% („A“ vertinimas)
  • Atitikimas kokybės reikalavimams:     97% („A“ vertinimas)

Prašome patikrinti ataskaitoje pateiktą krovinių informaciją (žr. priedą). Prašome išanalizuoti nuokrypius, apsvarstyti neatitikimus standartams ir instruktuoti bei apmokyti vežėjus, išlaikyti vilkikus ir priekabas geros techninės būklės.

Nors bendras rezultatas yra geras, galimi krovimo proceso trūkumai ir nuokrypiai, pvz., Volfsburgo, Cvikau ir Emdeno gamyklose.

Tokio paties kokybės lygmens išlaikymas ir nuolatinis tobulėjimas yra svarbiausias tikslas, todėl SIA Fracht tvirtai įsipareigoja savo klientams teikti nepriekaištingas pristatymo paslaugas.

Atgal

ALCS
Prisijungti

Skaityti daugiau

Fracht birža

Skaityti daugiau