Publiskā lietojumprogrammas saskarne (API) GPS pakalpojuma sniedzējiem

Sistēmai ALCS ir publiska lietojumprogrammas saskarne (API) kravas automašīnu GPS datu saņemšanai no GPS datu sniedzējiem.

Lai sistēmā ALCS nodrošinātu GPS datu piegādāšanu, GPS datu sniedzējiem ir divas iespējas:
Iesniegt datus ALCS dienestam.
Ieviest GPS nodrošināšanas pakalpojumu, izmantojot ALCS lietojumprogrammas saskarnes specifikācijas, kuras ļauj ALSC sistēmai pieprasīt GPS datu sniedzējam vajadzīgos datus.
Pakalpojumi ir aizsargāti. Lai iesniegtu vai piegādātu datus, abām pusēm jāsniedz derīga pierakstīšanās informācija.
Lietojumprogrammas saskarnes pakalpojumi ir ieviesti kā REST tīkla pakalpojumi. GPS datu sniedzējam datu iesniegšanai ALCS sistēmā jāizmanto POST paņēmiens. GPS datu sniedzējam jāievieš GET paņēmiens, lai ļautu ALCS pieprasīt GPS datus.
Drošība, autentificēšana un piekļuves atļauja

Saistībā ar GPS lietojumprogrammas saskarni, lūdzu, ejiet uz Tīkla drošība

Visa saziņa tīklā tiek īstenota, izmantojot HTTPS (TLS/SSL).

Autentifikācija

Lietojumprogrammas saskarne (API) piedāvā šādas autentifikācijas metodes:

Piekļuves pilnvara (API atslēga)

Saņēmēja puse pieņem pieprasījumu apgādāt otru pusi ar piekļuves pilnvaru. Piekļuves pilnvaras izveidošanas paņēmieni var atšķirties, tie ir atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

ALCS izmanto šādu piekļuves pilnvaras veidošanas paņēmienu:
Vienam datu sniedzējam vienlaikus var būt vairāk nekā viena piekļuves pilnvara. Kopā ar piekļuves pilnvaru tiek saglabāta IP adrese.Piekļuves pilnvara ir unikāla visā sistēmā. Datu sniedzējam ir jāpieprasa jauna piekļuves pilnvara. Ja pilnvaru pieprasa no tās pašas IP adreses, tiek aizstāta šīs IP adreses vecā pilnvara. Piekļuves pilnvaru izmanto gan identifikācijai, gan autentificēšanai.

Piekļuves atļauja
Puse, kura sniedz datus, ir atbildīga par pienācīgu pieprasītāja autentificēšanu; tas nozīmē, ka pieprasījuma gadījumā tiks sniegti tikai tie dati, kuriem pieprasītājam ir tiesības piekļūt.

Attiecību nodibināšana
Lai varētu apmainīties ar informāciju, abām pusēm – ALCS un GPS datu sniedzējam – vajadzētu parakstīt līgumu un apmainīties ar autentifikācijas pierakstīšanās informāciju. Līgumā jānorāda šāda informācija:
publiskie sertifikāti, kurus izmanto droša HTTPS (TLS/SSL) kanāla izveidošanai.
piekļuves pilnvara un ārējā IP adrese gadījumam, ja izmantos autentifikāciju ar pilnvaru.

Nākotnes autentificēšanas paņēmieni

Autentifikācija ar lietotājvārdu un paroli

Pušu identificēšana, izmantojot lietotājvārdu, paroli un pieprasītāja IP adresi.

SSL sertifikāta autentifikācija

Lai pieprasītu pakalpojumu, abām pusēm jānodrošina derīgs SSL sertifikāts.

API ATSLĒGAS PIEPRASĪJUMS

Aizpildiet veidlapu, lai saņemtu API atslēgu