“Fracht” – loģistikas risinājumi

SIA “FRACHT” pamatnodarbošanās ir jaunu un lietotu automašīnu transportēšana un loģistikas risinājumi. Inovatīvais IT produkts ALCS (Automašīnu loģistikas kontroles sistēma) kopā ar mūsu kravas automašīnu autoparku mums ļauj piedāvāt pakalpojumus, kurus īsteno vairāk nekā tūkstoš partneru tīkls (automobiļu transporta uzņēmumi). Partneru tīkls darbojas kā vienots veselums, nodrošinot transporta pakalpojumus.

Transportēšana

Vietēja mēroga, starpvalstu (pa ceļiem, dzelzceļu, jūru) automobiļu transports

Bezmaksas sistēma

Kravas un kravas automašīnu apmaiņa automašīnu loģistikai (bezmaksas)

ALCS/ERP

Uzņēmējdarbības digitalizācijas risinājumi transporta uzņēmumiem mākoņpakalpojumu veidā

Integrēšana

Transporta uzņēmuma un viņu pakalpojumu sniedzēju integrēšana vienotā sistēmā

Piegādātāju platforma

Digitālās saziņas risinājumi oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM) un piegādātājiem

Apsargājamo autostāvvietu pārvaldība

Transportlīdzekļu glabāšanas pakalpojumi, piedāvājumu konkursi

Administrēšana

Pretenziju administrēšanas pakalpojumi un atbalsts klientiem

Kvalitāte un apmācība

Kvalitātes garantija, vadītāju apmācība

KĀDĒĻ “FRACHT”?

 

Kas? Ko? Kur? Kad? Cik? Cik maksā? Cik sen jūs šādus jautājumus uzdodat saviem menedžeriem!?

Kopš pašas pirmās ALCS sistēmas versijas ieviešanas brīža es šos jautājumus mūsu menedžeriem un darījumu partneriem neesmu uzdevis. Vairāk nekā 80 % darbību paveic pati sistēma, tādēļ varat veikt savus uzdevumus bez stresa un uzraudzīt uzņēmuma darbību no jebkuras pasaules malas.

Uzņēmuma procesu digitalizācija ir mainījusi mūsu dzīves, savukārt mēs šīs izmaiņas piedāvājam jums.

Reaģēšanas laiks

Kapacitāte

Caurskatāmība

Kvalitāte

Drošība

Fakti

Vadītāja reaģēšanas laiks no pasūtījuma līdz izpildei mazinājās līdz pat 20 reizēm.

Mums ir vairāk nekā 1000 automašīnu treileru un 6000 kravas automašīnu tīkls

Vidējais kravas savākšanas laiks (vairāk nekā 220000 transportlīdzekļu transportēšanā) ir 20 stundas

“Fracht” ir palielinājusi transportlīdzekļu transporta apjomu no 6700 vienībām 2010. gadā līdz 70000 vienībām 2016. gadā.

Apgrozījums ir palielinājies 7 reizes, nepalielinot darbinieku skaitu.

Mūsu zaudējumu apjoms ir mazāks par 1 %

Mūsu mērķis

Mūsu mērķis ir mazināt automašīnu transporta un loģistikas uzņēmumu izmaksas globālā mērogā, optimizēt to uzņēmējdarbību, maksimāli automatizējot uzņēmējdarbības procesus, paaugstināt caurskatāmību, lai garantētu visaugstāko sistēmas dalībnieku pakalpojumu kvalitāti visā Eirāzijā, neitralizēt saziņas grūtības transporta nozarē un integrēt dažādu transporta un loģistikas uzņēmumu uzņēmējdarbības procesus vienotā sistēmā.

Eiropas Savienības valstu divu galveno mērķu un šīs sistēmas integrēšana un attīstīšana ir izcils veids, kā sasniegt šo mērķi gan jūsu, gan mūsu uzņēmējdarbībā.

Digitāli saziņas risinājumi daudzās zonās

Plūsmas kontrole reāllaikā, automātiska kombinēšana

Piegādātāju aprīkojuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana vienā platformā

Kravu un kravas automašīnu apmaiņa