Certyfikaty ISO

Biuro „Veritas“ wydało certyfikat „FRACHT SIA“ na podstawie międzynarodowych norm SO 9001:2015*, ISO 14001:2015**, ISO 27001:2013*** ir OHSAS 18001:2007****

Od początku działalności „FRACHT SIA“ przedsiębiorstwo skutecznie pracowało, aby stworzyć, podtrzymać i stale doskonalić zintegrowany system zarządzania. Dlatego z satysfakcją informujemy, że zintegrowany system zarządzania „FRACHT SIA“ uzyskał certyfikat jako zgodny z międzynarodowymi normami: ISO 9001:2015 certyfikat zarządzania jakością, ISO 14001:2015 certyfikat zarządzania jakością, ISO 27001:2013 certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Co roku biuro „Veritas“ – światowy lider w zakresie testacji, usług sprawdzenia i testowania – przeprowadza audyt niniejszych certyfikatów.

Stałe dostosowanie się do wzrastających potrzeb klientów dążąc do najwyższej jakości jest najważniejszym czynnikiem wzrostu każdego sektora oraz każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność. FRACHT SIA już pokazało swoje zamiary stałego doskonalenia swego systemu zarządzania. Poza tym, FRACHT SIA w 2018 r. uzyskała certyfikat OHSAS 18001, który udowadnia możliwości przedsiębiorstwa lepiej zarządzać ryzykiem zdrowia i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. FRACHT SIA jest pewna, że OHSAS 18001 pomoże przy realizacji najlepszych możliwych warunków pracy i zrealizować w przedsiębiorstwie kulturę, która pomogłaby uniknąć możliwych zagrożeń.

*- ISO 9001:2015

Uzasadniona ośmioma zasadami zarządzania jakością (wszystkie istotne przy dążeniu najlepszych praktyk biznesowych): orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, procesowy pogląd, systemowy pogląd na zarządzanie, stałe doskonalenie się, uzasadnione faktami wydanie decyzji, obustronnie korzystnie stosunki dostawców.

**- ISO 14001:2015

Uzasadniona cyklem „planować, robić, sprawdzać, działać”. W ISO 14001 przedstawiono najważniejsze wymagania, jak zidentyfikować, kontrolować i zarządzać aspektami ochrony środowiska organizacji oraz jak zarządzać całym systemem i doskonalić go.

***- ISO 27001:2013
Wytyczne realizacji technologii informacyjnych, sposobów ochrony i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

****- ISO OHSAS 1800:2007

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy to międzynarodowa norma, która przedstawia wytyczne jak identyfikować, kontrolować i zmniejszyć ryzyka dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.