Fracht SIA se v září 2017 stal přidruženým partnerem ECG

V září 2017 se Fracht SIA stal přidruženým partnerem ECG. Jsme hrdí na to, že můžeme rozvíjet dlouhodobé vztahy s ECG: návštěva akcí (schůzky pracovních skupin), zpracování článků pro publikace v ECG News a účast na relevantních aktivitách.

První akcí, kterou Fracht SIA navštívil, byla akce Silver Partner na konferenci ECG 2017. Konala se v Bruselu ve dnech 19. – 20. října v hotelu Tangla a zúčastnilo se jí asi 280 delegátů.

ECG je Evropská asociace automobilové logistiky, která sdružuje téměř 100 evropských operátorů logistiky automobilů v oblasti Finished Vehicles, kteří se zabývají silniční, železniční, dálkovou či krátkou námořní přepravou, vnitrostátní lodní přepravou, uskladněním vozů, manipulací, workshopy s přidanou hodnotou, a také kontrolou kvality a inspekcí škod. http://ecgassociation.eu/