Certifkáty ISO

Bureau Veritas potvrzuje, že „FRACHT“ SIA dodržuje mezinárodní standardy ISO 9001:2015*, ISO 14001:2015**, ISO 27001:2013*** a OHSAS 18001:2007****

Od úplného počátku vývoje „FRACHT“ SIA pracuje tato společnost na tom, aby efektivně vyvíjela, udržovala a neustále zlepšovala integrovaný systém managementu. Díky tomu vám můžeme s potěšením oznámit, že integrovaný systém managementu „FRACHT“ SIA získal certifikace potvrzující dodržování mezinárodních standardů: Certifikát managementu kvality ISO 9001:2015, certifikát environmentálního managementu ISO 14001:2015, certifikát managementu bezpečnosti informací ISO 27001:2013.

Tyto certifikáty udržujeme prostřednictvím pravidelných auditů Bureau Veritas – světového lídra v testovacích, inspekčních a certifikačních službách.

Dodržování neustále narůstajících požadavků zákazníků na co nejvyšší stupeň kvality je základem budoucího růstu jakékoli společnosti působící v jakémkoli oboru. „FRACHT“ SIA úspěšně demonstruje svou snahu neustále zlepšovat své systémy managementu. Kromě toho společnost získala v roce 2018 certifikaci OHSAS 18001 potvrzující schopnost lepšího managementu zdraví a bezpečnostních rizik ve společnosti. Společnost FRACHT si je jistá, že jí certifikace OHSAS 18001 pomůže podporovat co nejlepší pracovní podmínky, a vytváří korporátní kulturu vycházející z prevence potenciálních rizik.

*- ISO 9001:2015

Je založeno na osmi principech managementu kvality (všechny z nich jsou základem dobrých obchodních praktik): – zaměření na zákazníka – leadership – angažovanost lidí – přístup k procesům – systémový přístup k managementu – neustálé zlepšování – rozhodování založené na faktech – vzájemně přínosný vztah s dodavateli

**- ISO 14001:2015

Na základě cyklu „plánuj-udělej-zkontroluj-jednej“ specifikuje ISO 14001 nejdůležitější požadavky na identifikaci, řízení a monitoring environmentálních aspektů jakékoli organizace, a také to, jak celý systém řídit a zlepšovat.

***- ISO 27003:2013
Informační technologie, techniky zabezpečení a pokyny pro implementaci systému managementu zabezpečení informací.

****- ISO OHSAS 1800:2007

Certifikace managementu zdraví a bezpečnosti při práci je mezinárodní norma, která poskytuje rámec pro identifikaci, řízení a snižování rizik spojených se zdravím a bezpečností na pracovišti.