Z oboru: Digitální platforma měnící expediční sektor

Fracht SIA, lotyšský poskytovatel služeb v oblasti Finished Vehicles spustil v roce 2014 svůj systém pro automobilovou logistiku (ALCS), který pomáhá s distribucí vozů ze skupiny Volkswagen, General Motors a dalším komerčním automobilovým společnostem. Fracht dosud do softwarového nástroje pro management přepravy investoval 3 miliony eur (3,6 milionu dolarů) a nástroj nyní dokáže zvládnout vše od nákupu a časového naplánování přepravy a dodavatelského řetězce přes údaje o trase po kontrolu kvality, KPI výkonu a finančního účetnictví.

Software funguje formou webových stránek a je podporován cloudovými aplikacemi. Je navržen tak, aby umožňoval lépe spravovat tok informací v reálném čase a představuje sdílenou platformu pro výrobce automobilů, poskytovatele přepravních služeb a další klíčové dodavatele služeb v expedičním sektoru.

„Systém představuje jakousi kombinaci ERP II a profesionální sociální sítě, kde mohou uživatelé sdílet svá data s konkrétními partnery,“ vysvětluje zakladatel systému a člen výkonné rady Fracht SIA Renatas Slenderis (na obrázku).

ERP (Enterprise Resource Planning – firemní plánování zdrojů) je software pro management obchodních procesů, který spojuje integrované aplikace pro správu podnikání a automatizované kancelářské funkce. Přidanou výhodou ERP II je to, že zahrnuje i management vztahů se zákazníky a management lidských zdrojů.

Slenderis dále uvádí: „Platforma spojuje na jedné straně vlastnosti systému ERP II a jeho pevných obchodních pravidel, komplexní formuláře pro zadávání dat a omezení přístupu k datům, a na straně druhé uživatelské zkušenosti s moderními webovými aplikacemi a sociálními sítěmi, kde mohou uživatelé sdílet se svými partnery informace jednoduchým a užitečným způsobem.“

Optimalizované, automatizované, efektivní

Fracht tvrdí, že více než 80 % jeho obchodních procesů dosáhlo díky ALCS optimalizace a automatizace, některé dokonce v překvapivém rozsahu.

„Náš reakční čas od doby objednávky po uskutečnění se snížil až 20krát,“ říká Slenderis. Fracht zvýšil přepravu vozů z 6700 jednotek v roce 2010 na 70 000 jednotek v roce 2016 a jeho obrat se zvýšil sedmkrát, aniž by bylo třeba zvýšit počet zaměstnanců. Mimo to můžeme naši roční přepravu vozů při managementu dvou dispečerů dále zvýšit až na 300 000.“

Od doby, kdy byl software představen, přepravil Fracht a jeho litevská pobočka Fracht UAB s jeho pomocí více než 180 000 nových i ojetých vozů (poměr byl okolo 65 % nových a 35 % ojetých vozů).

„Prostřednictvím ALCS s námi spolupracují malé a středně velké přepravní společnosti včetně firem Vytaro Transportas, Autoriba a Autofastas, ale i dalších,“ uvádí Slenderis. „Okolo 265 přepravních společností používá ALCS pravidelně, avšak naši síť využívá celkem 1289 přepravních společnost a více než 5000 přepravců vozů.“

Kromě toho využívají velcí evropští poskytovatelé přepravních služeb, jako je Frikus, Hoedlmayer, STS nebo Wega-A, systém v omezené kapacitě jako výměnný modul pro okamžitý nákup nákladů, vyhledávání objednávek nebo k získávání informací o nakládce a vykládce.

Tito poskytovatelé přepravy v oblasti Finished Vehicles, ať už malí či velcí, používají systém ALCS napříč Evropou a společnost se rozhlíží po dalších možnostech globálního využití aplikace. Slenderis uvádí, že systém ALCS podporuje deset jazyků včetně čínštiny, ruštiny či španělštiny, takže ho lze zavést v mnoha regionech po celém světě.

Překonávání překážek

Při vývoji systému narazil Fracht na několik známých problémů, kterým čelí všichni, kdo se snaží dosáhnout efektivnějšího expedičního logistického procesu. V podstatě lze říci, že vytvoření sdílené platformy neboli propojení dodavatelského řetězce, které slouží všem stranám, znamená na jedné straně potřebu otevřeného přístupu, avšak na straně druhé udržování bezpečné integrace OEM a poskytovatelů logistických a přepravních služeb. Fracht také musel myslet na to, aby byl systém ALCS dostatečně uživatelsky přívětivý, a stačilo tak jen minimální proškolení.

Vyvážená kombinace funkcí ERP a technologií sociální sítě znamená, že systém je uživatelsky přívětivý a zároveň zabezpečuje data.

V průběhu vývoje systému společnost provedla několik jeho úprav. Například během testování (mobilní) GSM aplikace systému navrženého společností jsme se setkali s určitým odporem ze strany řidičů, kteří nechtěli používat aplikace pro chytré telefony. Většina řidičů byla starší 50 let a nebyli příliš zběhlí v používání aplikací pro chytré telefony při práci. Drsné pracovní podmínky navíc často znamenaly, že používání chytrého telefonu bylo nepohodlné. Fracht tento problém vyřešil zjednodušením komunikačního procesu mezi ALCS a řidičem pomocí SMS kódů.

Úspora emisí

Dalším problémem, který bylo potřeba překonat při distribuci v oblasti Finished Vehicles, bylo množství „prázdných“ kilometrů najetých typicky při návratu, kdy přepravci neměli náklad a provoz byl proto neefektivní. Fracht uvádí, že ALCS pomáhá snížit tyto prázdné kilometry a emise uhlíku. Párování nákladů a kombinace toků je dle Frachtu jediným způsobem, jak toho dosáhnout. Slenderis říká, že právě proto společnost PSA původně vytvořila Gefco a Renault vytvořil Groupe Cat. Ovšem i v případě, že jsou k dispozici speciální služby, budou výsledky slabé, pokud se budou procesy koordinovat zastaralými manuálními metodami namísto pomocí digitální automatizace.

„Náš systém může tuto formu spolupráce změnit a poskytnout výrobcům a dodavatelům řešení založené na digitalizaci a managementu toků a vozového parku v reálném čase,“ říká Slenderis. „Znamená to, že systém dokáže kombinovat toky různých výrobců automobilů a optimálně plánovat trasy a automaticky řídit vozové parky poskytovatelů služeb. Digitalizace otevírá cestu optimálním řešením.“

Používání automatizovaného systému v managementu přepravy má i další výhody. Pokud například řidič informuje ALCS, že vykládá poslední automobil, systém automaticky odešle nákladové instrukce pro další cestu. Dalším příkladem je zasílání informací výrobcům součástí do automobilů, kteří vidí, že v blízkosti se nachází přepravce.

Zapojení OEM

Aby mohl Fracht systém plně využití, hledá nyní ještě lepší integraci v rámci samotných výrobců automobilů, což vyžaduje jejich účast v systému.

„Po integraci do informačních systémů výrobců vozů a součástí bude moci ALCS přijímat objednávky přepravy, plánovat cesty a posílat řidičům – a v budoucnosti třeba i samořiditelným automobilům – instrukce k nakládce, a to plně automaticky bez účasti člověka.“

Integraci procesů vidí Fracht jako klíč ke zlepšení celého sektoru přepravy v oblasti Finished Vehicles a jako něco, co nás připravuje na příchod autonomních vozidel.

Zatímco digitalizace procesů v sektoru Finished Vehicles již odstartovala a rozšiřuje se do různých směrů – do telematiky, systémů managementu přepravy, managementu zákaznických vztahů (CRM) a vztahů s dodavateli (SRM) nebo do internetových obchodů – neexistuje zatím sdílená platforma pro řízení propojení mezi různými systémy.

Podle společnosti Fracht propojuje ALCS dodavatelský řetězec a díky propojení různých systémů jeho podpory dokáže snížit počet prázdných kilometrů a reakční čas, rozšířit data pro vyhledávání a sledování napříč dodavatelským řetězcem a snížit manuální komunikaci a plýtvání papírem. Navíc, jak tvrdí Slenderis, při takové implementaci bude možné globálně standardizovat procesy a umožnit sdílenou vícejazyčnou výměnu sloužící k automatizaci a optimalizaci firemních procesů.

„Zákazníci požadují rychlost, transparentnost a možnost vyhledávání a sledování, a to vše za co nejnižší možnou cenu. A to mohou naše služby nabídnout,“ říká Slenderis. „S jistotou můžeme říci, že bez sdílené platformy pro logistiku v přepravě automobilů neexistuje budoucnost pro autonomní přepravu!“