ALCS – uzņēmējdarbības digitalizācijas risinājumi

ALCS (“Automotive Logistics Control System” – Automobiļu loģistikas kontroles sistēma) ir programmatūras lietotne mākoņpakalpojuma veidā. Šīs sistēmas mērķis ir uzlabot informācijas plūsmu starp visām uzņēmējdarbības funkcijām organizācijas ietvaros, kā arī pārvaldīt saziņu ar ārējām ieinteresētajām pusēm.

Pirkšana un pārdošana

Piedāvājumu konkursi, pagaidu vienošanos noslēgšana, tūlītējā pārdošana.

Pārvaldība tiešsaistē

Plūsmas, līgumi, pasūtījumi, transporta pārvaldība un darba izpildes rādītāju (KPI) kontrole

Uzņēmējdarbības procesa integrēšana

Automatizēta datu apmaiņa starp dažādām nodaļām un uzņēmējdarbības nepārtrauktība

Saziņa tiešsaistē

Datu apmaiņa reāllaikā; nav jāizmanto e-pasts, tālrunis, excel, csv un citu formātu faili

Caurskatāmība un telemātika

Jebkurā laikā procesa caurskatāmība klientiem par transportlīdzekļa atrašanās vietu un statusu

Standartizēta iekšējā un ārējā saziņa

Standartizācija ļauj sazināties ar plašu piegādātāju tīklu

Finanšu grāmatvedība

Vispārīga grāmatvedība, parādi kreditoriem, debitoru parādi, automātiska rēķinu izrakstīšana

Vienkārši uzņēmējdarbības procesi

Plūsmu savienošana pārī, plānošana, kravas transportlīdzekļu kontrole un pārvaldība, saziņa ar autovadītājiem vienkāršā un efektīvā veidā

Par ALCS

Pēc vairāku gadu uzcītīga darba SIA “Fracht” 2014. gadā veiksmīgi radīja vienu no visattīstītākajām tehnoloģijām pabeigto transportlīdzekļu loģistikas nozarē – ALCS (“Automotive Logistics Control System” – Automašīnu loģistikas kontroles sistēma). Mēs esam pārliecināti, ka ALCS piedāvā vislabāko risinājumu izmaksu efektivitātes ziņā, kurš ļauj klientu uzņēmējdarbībai zelt.

Tagad šī sistēma apstrādā visu

Pirkumi

Transporta plānošana

Piegādes ķēdes pārvaldība

Maršrutēšana

Finanšu grāmatvedība

Darba izpildes rādītāju efektivitāte, kvalitātes kontrole

Fakti

Vadītāja reaģēšanas laiks no pasūtījuma līdz izpildei samazinājās līdz pat 20 reizēm

“Fracht” ir palielinājusi transportlīdzekļu transporta apjomu no 6700 vienībām 2010. gadā līdz 70000 vienībām 2016. gadā

Apgrozījums ir palielinājies 7 reizes, nepalielinot darbinieku skaitu

Mums ir vairāk nekā 1000 automašīnu treileru un 6000 kravas automašīnu tīkls

Vidējais kravas paņemšanas laiks (vairāk nekā 220000 transportlīdzekļu transportēšanā) ir 20 stundas

Mūsu zaudējumu apjoms ir mazāks par 1 %

Sistēmā ALCS jūs atklāsiet jaunas transporta loģistikas spējas un iespējas

Kādēļ ALCS?

Dalieties ar svarīgiem datiem, kuri aizsargāti pret neatļautu piekļuvi, ar savu klientu

Plūsmas, līgumi, pasūtījumi, transporta pārvaldība, kontrole un automatizēta dokumentācija

Saziņa tiešsaistē vairākās valodās, pārvaldība, kravas un kravas transportlīdzekļu apmaiņa

Automātiska optimālā maršruta plānošana izplatītāju piegādes sadalei

Sistēma sazinās ar autovadītājiem 18 dažādās valodās

Risku pārvaldības pakalpojumi: kvalitātes garantijas, pieprasījumu apstrāde, kravas apdrošināšanas risinājumi

Automātiskas reģistrācijas iespējas ADAC kravas automobiļu servisam, prāmjiem, tuneļiem, juridiskajiem pakalpojumiem

Automātiska finanšu grāmatvedība

Konfidencialitāte un datu aizsardzība – lietotāja dati ir aizsargāti!

ALCS operators atbilst attiecināmajiem standartiem (piem., ISO 27003:2013) attiecībā uz personas datu aizsardzību un apņemas neizpaust lietotāju datus (piem., kravas pirkšanas cenas, kā arī datus, kuri attiecas uz pārvadātāja klientiem), kuri sniegti ALCS, ja vien tas nepieciešams saistībā ar pārvadājumu.

ALCS operatori un lietotāji nedrīkst izpaust platformā pieejamo informāciju trešajām personām, ja vien tas nav paredzēts īpašā līgumā, un operatori aizsargā svarīgu informāciju, kombinējot vairākas drošības sistēmas vienotā struktūrā.

Bezmaksas apmācība ALCS sistēmā

ALCS lietotājiem ieteicams saņemt apmācību par sistēmas lietošanu.

Iepazīstināšana ar visām ALCS funkcijām

Piekļuve lietotāja rokasgrāmatai ALCS sistēmā

Lietotāja rokasgrāmatas un papildu apmācības

Sazināties ar kvalitātes koordinatoru

Kā kļūt par ALCS lietotāju (pārvadātāja profils)

Pārvadātājam jāapstiprina, ka viņam ir visi nepieciešamie reģistrācijas dokumenti, licences un atļaujas transporta pakalpojumu veikšanai, un ka viņam nav uzsākts maksātnespējas process.

Pārvadātājam jāparaksta divpusēja vienošanās ar SIA “Fracht”: “B2B platformas lietotāja līgums”, kurā ietverti vispārīgie noteikumi un nosacījumi ALCS lietošanai, starp SIA “Fracht” kā ALCS operatoru un pārvadātāju kā ALCS lietotāju.

“Vienošanās par pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem” – šī vienošanās regulē attiecības starp SIA “Fracht” un pārvadātāju saistībā ar jebkādiem norādījumiem, kurus pārvadātājs ir apņēmies ievērot, izmantojot ALCS.

Pārvadātājs ALCS nodrošināto kravu pārvadāšanai drīkst izmantot tikai tādas kravas automašīnas un autovadītājus, kuri ir reģistrēti ALCS.

Pārvadātāja īpašumā jābūt vismaz vienai kravas automašīnai ar treileri, un tiem jābūt tehniskā kārtībā.

Pārvadātājam jābūt GSM komunikācijas ierīču lietotājam, viņa rīcībā jābūt atbilstošai aparatūrai un programmatūrai. Pārvadātāja kravas mašīnās jābūt GPS savienojumam.

Pārvadātājam ir pienākums iegādāties kravas civiltiesisko apdrošināšanu (<200 000 eiro) pret visiem zaudējumiem.

Pārvadātājam jāreģistrējas ALCS – lietotājam pēc reģistrēšanās platformā tiks piešķirts lietotājvārds un parole.

Ieejas maksa un maksa par citiem ALCS pakalpojumiem jānomaksā pilnā apjomā līgumā noteiktajā termiņā.

Vai vēlaties digitalizēt jūsu loģistikas darba plūsmas? Pievienojieties ALCS tūlīt

Reģistrēties

Tehniskās prasības lietotāja ierīcēm, ar kurām izmanto ALCS

Kādas ierīces vajadzīgas lietotājam?

ALCS lietotājam jāizmanto atbilstoša aparatūra un programmatūra, lai nodrošinātu netraucētu ALCS darbību. No jauna reģistrētam ALCS lietotājam nepieciešami GSM, interneta, GPS sakari, dators un skārienjutīgas mobilās ierīces. Lai varētu izmantot visas sistēmas sniegtās priekšrocības, ierīcēm nepieciešamas turpmāk tekstā aprakstītās daļas un parametri.

Kā savienoties ar ALCS?

ALCS darbojas internetā tikpat vienkārši kā parasta tīmekļa vietne. Jūs varat darbināt ALCS, vienkārši atverot tīmekļa vietni www.fracht.lv. Lai netraucēti darbinātu sistēmu, jums vajadzīgs interneta savienojums ar vidēju ātrumu (apm. 5/5 Mbit/s).

Kas vajadzīgs datoram, lai lietotu ALCS?

Lai ALCS lietotu ar personālo datoru, jums vajadzīgs dators ar pamatprasībām attiecībā uz tipu, atmiņu un cieto disku. Jūs varat lietot šo sistēmu visās populārajās mūsdienu operētājsistēmās, ieskaitot “Linux", “Mac OS X”, “Microsoft Windows”. Piemēram, ja izmantojat vispopulārāko operētājsistēmu “Microsoft Windows” un tās programmu “Internet Explorer”, tai nevajadzētu būt vecākai par 7. versiju; labāk ja tā ir 8. vai jaunāka.

Kas vajadzīgs skārienjutīgajai mobilajai ierīcei, lai lietotu ALCS?

Lai ALCS lietotu jūsu skārienjutīgajā mobilajā ierīcē, piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā, jūs e-pastā saņemsiet digitālo lietotni (uzklikšķiniet pielikumam un tā automātiski tiks lejupielādēta). Jūs to varat izmantot “Android” un “Linux” operētājsistēmās. Drīzumā ALCS lietotne būs pieejama arī “Windows Phone” operētājsistēmas lietotājiem.

Kādēļ vajadzīgs GPS savienojums?

Lietotāja pienākums ir aprīkot visas savas kravas automašīnas ar derīgām, likumīgām un funkcionējošām GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) izsekošanas ierīcēm (sistēmām) un iespējot savu kravas automašīnu izsekošanu, izmantojot GPS pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, un izmantot automātiskos pasūtījumu pakalpojumus prāmjiem, tiltiem, tuneļiem un ADAC kravas automašīnu servisiem, kā arī nodrošināt juridisko aizsardzību saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumiem. GPS ierīcēm nav noteiktu prasību. Lieki teikt, ka ikvienam, kurš izmanto iepriekšminēto ierīču programmatūru, nepieciešama licence, bet interneta un GPS savienojumam – likumīgs pakalpojuma sniedzējs.

Samaksas noteikumi

Mēs jums piedāvājam partnerības iespēju.

Kad apstiprināsiet interesi no savas puses, tiks izveidots sadarbības piedāvājums, balstoties uz mūsu ekspertu veiktu jūsu uzņēmuma sākotnējo analīzi, kurā ņems vērā nepieciešamos pakalpojumus, apgrozījumu, lietotājus, transporta un pakalpojumu veidus (ceļi, dzelzceļš, kuģi, liellaivas, glabāšana) un nepieciešamos papildu integrējamos papildinājumus.

Ja mūsu konfidenciālo pārrunu ceļā vienosimies par iespējamo sadarbību, jums tiks piedāvāti sākotnējie noteikumi un nosacījumi.

Jūs varēsiet tos apstiprināt, saņemt papildu informāciju un noteikt specifiskas intereses sadarbībā ar mūsu uzņēmumu.

Lai uzdotu papildu jautājumus, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu vai sazinieties ar mūsu vadošajiem partneriem – Bāliņa kungu vai Slendera kungu ( Raimonds.Balins@fracht.lv vai Renatas.Slenderis@fracht.lv).

 

 

Kādēļ kļūt par ALCS lietotāju?

Aizpildiet veidlapu un pievienojieties