ISO sertifikāti

“Bureau Veritas” izsniedz SIA “Fracht” sertifikātus par atbilstību starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015*, ISO 14001:2015**, ISO 27001:2013*** un OHSAS 18001:2007****
Kopš SIA “Fracht” attīstības pašiem pirmsākumiem uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nepārtraukti uzlabotu integrēto pārvaldības sistēmu. Tā rezultātā ar lielu prieku paziņojam, ka SIA “FRACHT” integrētā pārvaldības sistēma ir saņēmusi sertifikātu par atbilstību šādiem starptautiskiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikācija, ISO 14001:2015 vides vadības sertifikācija, ISO 27001:2013 informācijas drošības vadības sistēmu sertifikācija.
Katru gadu šos sertifikātus pagarina, balstoties uz regulāriem “Bureau Veritas” auditiem – tas ir pasaules līderis testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas pakalpojumu nozarē.
Spēja apmierināt nepārtraukti pieaugošās klientu prasības saņemt visaugstāko kvalitātes līmeni ir izšķiroši svarīgs jebkura uzņēmuma un jebkuras darbības nozares nākotnes izaugsmes faktors. SIA “FRACHT” ir izrādījusi vēlmi pastāvīgi uzlabot savas vadības sistēmas. Turklāt tā 2018. gadā ir veiksmīgi izgājusi OHSAS 18001 sertifikāciju, lai parādītu spēju labāk uzņēmumā pārvaldīt riskus veselībai un drošībai. “FRACHT” ir pārliecināta, ka OHSAS 18001 palīdz nodrošināt labākos iespējamos darba apstākļus un veido uzņēmuma korporatīvo kultūru, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem.

*-ISO 9001:2015
Šis standarts ir balstīts uz astoņiem kvalitātes pārvaldības principiem (visi būtiski svarīgi labas uzņēmējdarbības prakses ieviešanai): – Koncentrēšanās uz klientu – Līderība – Cilvēku iesaistīšana – Procesa pieeja – Sistēmas pieeja pārvaldībai – Nepārtraukta uzlabošana – Uz faktiem balstīta lēmumu pieņemšana – Savstarpēji izdevīgas piegādātāju attiecības

**- ISO 14001:2015
Balstoties uz ciklu “Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies”, ISO 14001 norāda svarīgākās prasības vides aspektu atpazīšanai, kontrolei un uzraudzībai, kā arī to, kā pārvaldīt un uzraudzīt visu sistēmu.

***- ISO 27001:2013
Informācijas tehnoloģija, drošības tehnikas un vadlīnijas informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai.

****- ISO OHSAS 1800:2007
Darba drošības pārvaldības sertifikācija ir starptautisks standarts, kurš nodrošina struktūru ar veselību un drošību saistīto risku darbavietā identificēšanai, kontrolei un mazināšanai.