Piegādātāju platforma

Piegādātāju platformā ir klasiskās ERP II funkcijas, kurās ietverti stingri uzņēmējdarbības noteikumi, kompleksas datu ievades veidlapas un ierobežota piekļuve datiem, kombinācijā ar modernu tīmekļa lietotņu un sociālo tīklu pieredzi, kurā oriģinālo iekārtu ražotāji (OEM) un piegādātāji var dalīties ar informāciju ar konkrētiem partneriem vienkāršā un ērti lietojamā veidā. Tā savieno visu eksportējamo transportlīdzekļu piegādes procesu vienā standarta platformā un uzlabo ikviena iesaistītā efektivitāti, daloties ar informāciju par lēmumu pieņemšanu.

Caurskatāmība visā piegādes ķēdē

Dati ir pieejami ikvienam, kurš ir iesaistīts procesā, un aizsargāti pret neatļautu piekļuvi

Standartizēti ziņojumi

Dalieties ar standartizēta satura un formāta transporta prognozēm, pasūtījumu, savākšanas un piegādes paziņojumiem

Transporta aprīkojuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Aprēķinātā ierašanās laika (ETA) nosūtīšana kopā ar informāciju par transporta ģeogrāfiskās atrašanās vietu.

Iekļaušanās laikā un datu plūsmas precizitāte

Datu apmaiņa reāllaikā starp dažādām oriģinālo iekārtu ražotāju (OEM) nodaļām un piegādātājiem

Kādēļ ALCS/ERP II?

ALCS (“Automotive Logistics Control System” – Automobīļu loģistikas kontroles sistēma) ir programmatūras lietotne mākoņpakalpojuma veidā. Šīs sistēmas mērķis ir uzlabot informācijas plūsmu starp visām uzņēmējdarbības funkcijām organizācijas ietvaros, kā arī pārvaldīt attiecības ar ārējām ieinteresētajām pusēm.

Sistēma integrē iekšējās un ārējās informācijas pārvaldību visā organizācijā, aptverot turpmāk tekstā uzskaitītās jomas.

Transportēšana

Plānošana, pasūtījumi darba izpildei, resursu plānošana, darba plūsmas pārvaldība, kvalitātes kontrole un tā tālāk.

Piegādes ķēdes pārvaldība

Piegādes ķēdes plānošana, sagāde, kvalitātes garantijas, pretenziju izskatīšana utt.

Attiecību pārvaldība

Pārdošana un mārketings, klientu apkalpošana un kontaktinformācija, zvanu centra atbalsts.

Datu pārsūtīšanas pakalpojumi

Dažādas pašapkalpošanās saskarnes klientiem, piegādātājiem un / vai darbiniekiem.

Finanšu grāmatvedība

Grāmatvedība, parādi kreditoriem, debitoru parādi, darījumi ar skaidru naudu, finanšu konsolidācija.

ALCS ir jaunākā un viena no visvairāk attīstītajām šobrīd tirgū pieejamajām IT sistēmām transportlīdzekļu loģistikai, kura ļauj uzņēmumiem mazināt laikietilpīgu projekta uzdevumu, piemēram, dokumentēšanas, datu ievadīšanas, testēšanas un apmācību, apjomu.

Ko jūs iegūsiet ar sistēmas palīdzību?

Oriģinālo iekārtu ražotāji (OEM) var nosūtīt piegādātājiem transporta prognozes paziņojumu pirms faktiskā transporta pasūtījuma un saņemt atgriezenisko saiti par datiem. Piegādātāji var zināt, cik transportlīdzekļi būs jātransportē, kamēr šie transportlīdzekļi vēl ir ražošanas procesā, tādējādi saīsinot reaģēšanas laiku.

Saņemt tūlītēju informāciju par ikvienu darbību, kura tiek veikta ar transportēto transportlīdzekli, piemēram, savākšana, piegāde, kvalitātes pārbaudes, uzlabot transportēšanas procesa kvalitāti, izrakstīt rēķinus, ieskaitot profilaktiskas darbības zaudējumu novēršanai utt.

Dalīšanās ar informāciju starp visām iesaistītajām pusēm vienotā formātā, izmantojot “Blockchain” tehnoloģijas, lai garantētu drošību un caurskatāmību.

Lai gūtu labāku piegādes ķēdes caurskatāmību un tādējādi optimizētu koordinēšanu, jebkurā brīdī vienā platformā saņemt informāciju par paredzamo ierašanās laiku (ETA) un jūsu piegādātāju transporta aprīkojuma ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Iegādāties funkcijas dalībai piedāvājumu konkursos, pagaidu vienošanos noslēgšanai, tūlītējai pārdošanai.

Plūsmas, līgumi, pasūtījumi un transporta pārvaldība, dinamiski darba izpildes rādītāji (KPI).

Uzņēmējdarbības procesu integrēšana starp plānošanas, iegādes, nosūtīšanas, kvalitātes un finanšu nodaļām.

Reāllaika plūsmas pārvaldība jums ļauj automātiski saistīt pārī kravu plūsmas, kravas un pārvaldīt kravas automašīnas.

Sekot līdzi un noteikt atrašanās vietu piegādes ķēdes elementiem (sistēma spēj iegūt GPS datus no vairākiem piegādātājiem).

Sistēma spēj pieņemt dažādu ražotāju iekšējos standartus.

Pasargā svarīgu informāciju, kombinējot vairākas drošības sistēmas vienotā struktūrā.

Iespēja sadarboties ar daudziem piegādātājiem, gluži kā ar vienu lielu uzņēmumu.