ALCS - rozwiązania w zakresie cyfryzacji biznesu

ALCS (system kontroli logistyki samochodów) – to aplikacja, wdrażana w postaci usługi przetwarzania w chmurze. Celem systemu jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi funkcjami biznesowymi organizacji i zewnętrznymi stronami zainteresowanymi zarządzaniem łącznością.

Kupno i sprzedaż

Przetargi, tymczasowe umowy i towar sprzedawany w miejscu

Zarządzanie za pomocą bezpośredniej łączności

Przepływy, umowy, zamówienia, zarządzanie przewozem i kontrola PVRR

Integracja procesów biznesowych

Automatyczna wymiana danymi pomiędzy różnymi oddziałami i ciągłość działania

Kontakt za pośrednictwem Internetu

Wymiana danych w rzeczywistym czasie; bez użycia e-maila, telefonu, „Excel“, CSV i innych plików

Przejrzystość i telematyka

Przejrzystość procesów ustalając miejsca pobytu środka transportu i stanu w każdym czasie

Jednolity kontakt (komunikacja) wewnętrzny i zewnętrzny

Współpraca z szeroką siecią dostawców przy użyciu procesów standaryzacji

Ewidencja finansowa

Księgowość, zobowiązania, należności, zarządzanie przepływem środków finansowych, automatyczne wystawienie faktur

Nieskomplikowane procesy biznesowe

Połącz przepływy ciężarówek, planowanie, kontrolę i zarządzanie, kontaktuj się z kierowcami bez zatrudnienia i skutecznie.

O ALCS

Po kilkunastu latach trudnej pracy, w 2014 r. „Fracht SIA“ skutecznie uruchomiła jedną z najbardziej postępowych technologii w zakresie logistyki środków transportu – ALCS (system kontroli logistyki samochodów). Jesteśmy pewni, że ALCS oferuje najlepsze najbardziej skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania kosztami i daje klientom możliwość zaoszczędzenia.

Obecnie ten system przetwarza wszystko.

Zamówienia

Planowanie transportu

Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Trasa usług danych

Ewidencja finansowa

Efektywność PVRR, kontrola jakości

Fakty

Czas odpowiedzi kierownika od wykonania zamówienia został skrócony do 20 razy.

„Fracht“ zwiększyło liczbę transportowanych środków transportu od 6 700 w 2010 r. do 70 000 w 2016 r.

Obrót wzrósł 7 razy bez zwiększenia liczby pracowników.

Nasza sieć posiada ponad 1 000 przewoźników samochodów i 6 000 ciężarówek.

Nasz średni czas odbioru ładunku (przy transporcie ponad 220 000 środków transportu) wynosi 20 godzin.

Wysokość ponoszonych przez nas strat jest mniejsza niż 1 proc.

System ALCS oferuje nową mocprodukcjyną i możliwości logistyki transportowej.

Dlaczego ALCS?

Podsumowanie wrażliwych danych z klientem zabezpieczonych przed nielegalnym dostępem.

Zarządzanie przepływem, umowami i przewozami, kontrola i automatyczne sporządzenie dokumentów.

Kontakt w wielu językach i zarządzanie za pomocą internetu, wymiana ładunkami i ciężarówkami.

Automatyczne optymalne planowanie trasy dążąc do podziału przez sprzedawców dostaw.

Do systemu wdrożono 18 języków, w jakich mogą kontaktować się kierowcy.

Usługi zarządzania ryzykiem: zapewnienie jakości, zarządzanie skargami, rozwiązania w zakresie ubezpieczenia ładunków.

Automatyczne usługi ADAC ciężarówek, zamówienie promów, mostów, tuneli i usług prawnych.

Automatyczna ewidencja finansowa.

Poufność i ochrona danych - dane użytkownika są chronione i bezpieczne!

ALCS operator odpowiada wszystkim standardom (np. ISO 27003:2013) dotyczących ochrony danych i zobowiązuje się nie ujawniać danych użytkownika (np. ceny ładunku, danych dotyczących klientów przewoźnika), które wprowadzono do ALCS, chyba że to byłoby niezbędne ze względu na przewóz ładunku.

Operatorom i użytkownikom ALCS zakazano ujawniać zawartą na platformie informację osobom trzecim, chyba, że to jest niezbędne zgodnie z odrębnym porozumieniem. Operatorzy chronią wrażliwe dane za pomocą kilku systemów ochrony, powiązanych w jedną strukturę.

Darmowe ALCS szkolenia.

Zaleca się udział użytkowników ALCS w szkoleniach w zakresie zarządzania systemem.

Prezentacja wszystkich funkcji ALCS

Dostęp do instrukcji użytkownika ALCS

Instrukcje ALCS i nauka po szkoleniach

Skontaktuj się z koordynatorem jakości

Jak zostać użytkownikiem ALCS (profil użytkownika)

Przewoźnik powinien poświadczyć, że posiada wszystkie niezbędne rejestracje, licencje i zezwolenia na wykonanie przewozu oraz, że względem niego nie wszczęto postępowanie upadłościowe.

Przewoźnik ma podpisaną z „Fracht SIA“ dwustronną umowę. W podpisanej pomiędzy „Fracht SIA“ jako operatorem ALCS i przewoźnikiem jako użytkownikiem ALCS "Wzajemnej umowie przedsiębiorstw o użyciu platformy" podano ogólne warunki i przepisy, które regulują użycie ALCS.

"Umowa o stosowanych wobec przewoźnika warunkach i przepisach" - niniejsza umowa reguluje stosunki „SIA Fracht“ i przewoźników, dotyczące wszystkich instrukcji transportu, jakimi przewoźnik zobowiązuje się kierować przy użyciu ALCS.

Przewoźnik w celu odebrania ładunków za pośrednictwem systemu ALCS może korzystać tylko z tych ciężarówki i kierowców, którzy są wpisane do systemu ALCS.

Przewoźnik powinien posiadać przynajmniej jedną ciężarówkę z przyczepą, które muszą być technicznie sprawne.

Przewoźnik powinien korzystać ze środków łączności GSM oraz posiadać właściwy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Ciężarówki przewoźnika powinny mieć wdrożoną łączność GPS.

Przewoźnik zobowiązuje się mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (< 200 000 euro), stosowaną wobec wszystkich strat.

Przewoźnik powinien zarejestrować się w systemie ALCS. Po dokonaniu rejestracji na platformie, użytkownikowi zostanie nadane imię i hasło.

Opłatę rejestracyjną i inne opłaty z tytułu usług ALCS należy uiścić w ustalonym terminie i wszystkie jednocześnie.

Chcesz odcyfrować swoje przepływy robót logistycznych? Zaloguj się do ALCS teraz.

Dokonać rejestracji

Wymagania techniczne dla urządzeń użytkownika, w których jest używany system ALCS.

Jakie urządzenia powinien posiadać użytkownik?

Użytkownik ALCS powinien posiadać właściwy sprzęt i oprogramowanie, aby ALCS dobrze funkcjonowało. Nowi użytkownicy ALCS powinni posiadać GPS, połączenie internetowe, środki łączności GPS i komputer, także dotykowe urządzenia mobilne. Urządzenia powinny zawierać dalej opisane części i charakterystyki, aby użytkownik korzystając z systemu uzyskał wszystkie niesione przez nią korzyści.

Jak zalogować się do ALCS?

ALCS w internecie działa jako zwyczajny portal. Uruchomić ALCS można zwyczajnie wchodząc na stronę www. fracht.lv. Jeżeli chcesz aby system działał sprawnie, musisz mieć połączenie internetowe, którego średnia prędkość byłaby mniej więcej 5/5 Mbit/s.

Co powinien zawierać komputer, aby funkcjonował ALCS?

Aby korzystać z systemu ALCS w komputerze osobistym, twój komputer powinien spełniać podstawowe wymagania typu, pamięci i twardego dysku. Możesz korzystać z systemu we wszystkich popularnych nowoczesnych systemach operacyjnych, włączając „Linux“, „Mac OS X“, „Microsoft Windows“. Na przykład, jeżeli korzystasz z popularnego systemu operacyjnego „Microsoft Windows“ i wyszukiwarki „Internet Explorer“, jej wersja nie może być starsza niż 7. Najlepiej jest korzystać z wersji 8 lub najnowszej.

Co powinny zawierać dotykowe urządzenia mobilne, aby korzystać z ALCS?

Aby korzystać z ALCS w dotykowych urządzeniach mobilnych, na przykład, w smartfonach lub tabletach, na swój e-mail otrzymasz cyfrową aplikację (wciśnij załącznik do listu elektronicznego i aplikacja zostanie przysłana automatycznie). Z ALCS możesz korzystać w „Android“, która działa w oparciu o system operacyjny „Linux“. Z ALCS także można korzystać w systemie operacyjnym, przeznaczonym dla przyszłych „Windows Phone“.

Dlaczego potrzebujesz łączności GPS?

Użytkownik zobowiązuje się we wszystkich swoich ciężarówkach zamontować obowiązujące, legalne i działające lokalizatory (systemy) GPS (światowy system ustalenia miejsca) i umożliwić śledzenie swojej ciężarówki za pomocą usług dostawcy GPS, także musisz korzystać z automatycznych usług zamówienia promów, mostów, tuneli i „ADAC Truck“ oraz zapewnić prawną ochronę przed naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Dla urządzeń GPS nie są stawiane żadne specjalne wymagania. Nie ma potrzeby mówić, że wszyscy, kto korzysta z wcześniej opisanych urządzeń, powinni posiadać licencje, połączenie internetowe i łączność GPS, które świadczy legalny dostawca usług.

Warunki opłaty

Oferujemy Ci możliwość partnerstwa.

Po ustaleniu Twoich interesów i życzeń, oraz w oparciu o dokonaną przez naszych ekspertów wstępną analizę Twego przedsiębiorstwa, uwzględniając usługi jakich potrzebujesz, obrót, użytkowników, rodzaje przewozu i usług (drogami, koleją, statkami, barkami, usługi ochrony) i niezbędne dodatkowe integracje, zostanie sporządzona oferta współpracy.

Jeżeli po poufnych negocjacjach dojdzie do uzgodnienia możliwej współpracy, przedstawimy Ci wstępne warunki i przepisy.

Można je zatwierdzić, uzyskać dodatkowe informacje i uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem konkretne życzenia i interesy.

Masz pytania, przyślij zapytanie lub skontaktuj się z kierującymi partnerami – Balins lub Slenderis, wyślij e-mail na Raimonds.Balins@fracht.lv lub Renatas.Slenderis@fracht.lv ).

 

 

Chcesz zostać użytkownikiem ALCS?

Wypełnij formularz i zaloguj się