Dostępny publicznie API dla dostawców łączności GPS

Przegląd

ALCS posiada publicznie dostępny API, przeznaczony do uzyskania od dostawców GPS danych GPS.

W celu wniesienia GPS danych do systemu ALCS, dostawca łączności GPS posiada dwie możliwość:

  1. Wnieść dane do usługi ALCS.
  2. Zrealizować usługę dostarczenia łączności GPS na podstawie specyfikacji ALCS API, aby ALCS system mógł prosić dostawcę łączności GPS o przedstawienie niezbędnych danych.

Usługi są zabezpieczone. W celu przedstawienia danych obie strony muszą przedstawić uwierzytelnienie.

Usługi API są świadczone jako usługi sieci REST. W celu wniesienia danych do ALCS, dostawca łączności GPS powinien korzystać z metody POST. Dostawca łączności GPS powinien używać metodyki GET, aby umożliwić ALCS do wystąpienia z wnioskiem o GPS dane.

Bezpieczeństwo, autentyfikacja i umożliwienie

W sprawie odnośnika GPS API, wejdź na https://alcs.eu/api/

Bezpieczeństwo sieci

Zapewnienie bezpieczeństwa łączności sieci przy użyciu HTTPS (TLS/SSL).

Autentyfikacja

API pozwala na wykorzystanie następujących metod autentyfikacji:

Znak rozpoznania dostępu (klucz API)

Strona, która otrzymuje wniosek, podaje drugiej stronie znak rozpoznania dostępu. Mogą być różne metody generowania znaku rozpoznania dostępu i zależą od dostawcy usług.

ALCS korzysta z następującej metody generacji znaku rozpoznania dostępu:

  1. Jeden dostawca jednocześnie może mieć więcej niż jeden znak rozpoznania dostępu.
  2. Adres IT jest wpisywany razem ze znakiem rozpoznania dostępu.
  3. Znak rozpoznania dostępu jest niepowtarzalny w całym systemie.
  4. Dostawca może żądać nadania nowego znaku rozpoznania dostępu. Jeżeli wniosek o znak rozpoznania dostępu pochodzi z tego samego adresu IP, stary znak rozpoznania dostępu z tego adresu IP zostanie zmieniony.
  5. Znaku rozpoznania dostępu używa się w celu identyfikacji i autentyfikacji.

Uprawnienie

Strona podająca dane jest odpowiedzialna za właściwe uprawnienie strony wnioskującej. To oznacza, że zostaną przedstawione tylko te dane, do których strona wnioskująca ma prawo dostępu.

Ustalenie stosunków
W celu zmiany danych obie strony – ALCS i dostawca danych GPS – powinny podpisać i wymienić się nawzajem uwierzytelnieniami autentyfikacji. Umowa powinna zawierać następującą informację:

  1. Metoda przedstawienia danych – lub POST (ALCS otrzyma dane), lub GER (ALCS będzie wnioskować o przedstawienie danych).
  2. Zezwolenia publiczne, używane w celu zachowania kanału HTTPS (TLS/SSL).
  3. Znak rozpoznania dostępu i adres zewnętrznego IP, gdy odbędzie się autentyfikacja na podstawie znaku rozpoznania.

Przyszłe metody autentyfikacji

Autentifikacja przy użyciu imienia użytkownika i hasła.

Identyfikacja stron odbywa się na podstawie imienia użytkownika, hasła i adresu IP wnioskującej strony.

Autentyfikacja certyfikatu SSL.

W celu zamówienia usługi obie strony powinny przedstawić obowiązujące certyfikaty.
 

WNIOSEK O KLUCZ API

Wypełnij formularz w celu uzyskania klucza API