Publiczny interfejs API

dla dostawców usług GPS

Przegląd

ALCS udostępnia publiczne API do odbioru danych GPS ciężarówek z urządzeń GPS.

Aby udostępnić dane GPS systemowi ALCS operator GPS ma dwie opcje:

Przesłać dane do serwisu ALCS.

Wdrożenie usługi przesyłania danych GPS odbywa się przy użyciu API ALCS, aby system ALCS mógł zażądać od dostawcy GPS wymaganych danych.

Usługa wymiany danych jest objęta szczelnymi zabezpieczeniami. Aby przesłać lub dostarczyć dane, obie strony muszą podać dane uwierzytelniające.

Łączność z serwerem API odbywa się w formacie REST. Usługodawca danych GPS musi korzystać z metody POST, aby móc przekazać dane do ALCS. Aby ALCS mogło odebrać dane GPS, usługodawca GPS musi korzystać z metody GET. 

Network Security Icon

Bezpieczeństwo w sieci

Cała komunikacja sieciowa prowadzona jest z wykorzystaniem protokołu HTTPS (TLS/SSL).

Autoryzacja

API wykorzystuje token dostępu (klucz API) do uwierzytelniania.

Token dostępu (klucz API)

Strona przyjmująca zgłoszenie przekazuje kontrahentowi token dostępu. Sposób generowania tokena dostępu może być różny i zależy od dostawcy usług.

Secure Token Icon

Sposób generowania tokena dostępu przez ALCS:

  1. Jeden dostawca może mieć w danym czasie więcej niż jeden token dostępu.
  2. Jeden token dostępu jest rozpoznawalny przez cały system.
  3. Dostawca może zażądać nowego tokena dostępu.
  4. Token dostępu służy zarówno do identyfikacji, jak i autoryzacji.

Autoryzacja

Strona udostępniająca dane jest odpowiedzialna za właściwą autoryzację kontrahenta, co oznacza, że na żądanie udostępnione zostaną tylko te dane, do których kontrahent ma uprawnienia.