Program kierowców

Niniejszy program całkowicie zmienia przepisy gry kierowców zawodowych transportujących ciężarówkami środki transportu i ich menedżerów.

„ALCS Driver“ – to aplikacja mobilna łańcucha dostawy, która w drodze kierowcy udziela możliwość zeskanowania numeru identyfikacyjnego środka transportu (TPIN). Obecnie aplikacji można używać w systemie operacyjnym „Android“ (później – i „iOS“). „ALCS Driver“ każdy telefon zamieni w postępowy skaner TPIN.

Aplikacja daje możliwość podsumowania w systemie TPIN i innych danych, na przykład, odebranie ładunku, czas dostawy lub sprawozdania o naruszeniach. Aplikacja działa w rzeczywistym czasie. Z niej mogą korzystać jak partnerzy wewnętrzni tak i zewnętrzni. Wszystkimi czynnościami można zarządzać w rzeczywistym czasie, przedstawiając dowody o liczbie jednostek zabranego przez przewoźników ładunku, włączając wszystkie miejsca odbioru i rozładunku ładunku, śledzenie dostawy, konkretne wskazówki i kontakty. Inne funkcje pomagają kierowcy wykonywać codzienne czynności.

Aplikacja ułatwia pracę menedżerów – oni mogą uzyskać najnowsze informacje o dostarczonych środkach transportu i w taki sposób administrować dokumenty finansowe. Nie ma pracy wymagającej więcej czasu niż uzyskanie informacji od klientów i producentów o odbiorze dostarczonych środkach transportu.

W celu zainstalowania aplikacji mobilnej ALCS można ją znaleźć na platformach dystrybucyjnych, zwanych „sklepach aplikacji”, naprzykład „Google Play“ i „Apple Store“.

Aplikacja posiada certyfikat na podstawie ISO 27001. Zawodowe zarządzanie aplikacjami mobilnymi pomaga przedsiębiorstwom chronić swoje dane.