„Fracht SIA“ było uczestnikiem „Messe Muenchen“.

 

 

 

 

W maju 2017 r. „Fracht SIA“ było uczestnikiem targów logistyki transportowej „Messe Muenchen“. „Transport Logistics“ to światowy lider targów logistyki, przemieszczania się, IT i handlu zarządzaniem łańcucha dystrybucji. Funkcjonuje jako platforma biznesowa, wspierająca globalną logistykę i postęp przemysłu transportowego. Udział w tej imprezie wsparła Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju*.

„Fracht SIA“ z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju dn. 26 kwietnia 2017 r. podpisały umowę Nr SKV-L-2017/229, aby uzyskać wsparcie w ramach instrumentu „Wsparcie międzynarodowej konkurencyjności”, który jest ogólnie finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.