„Fracht SIA“ we wrześniu 2017 r. została stowarzyszonym partnerem ECG.

We wrześniu 2017 r. „Fracht SIA“ została stowarzyszonym partnerem ECG. Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć długoletnie stosunki z ECG: uczestniczyć w imprezach (spotkania z grupami roboczymi), publikować artykuły w wiadomościach ECG i uczestniczyć w powiązanej działalności.

„Silver Partner of the ECG Conference 2017“ była pierwszą imprezą, której uczestnikiem była „Fracht SIA“. Odbyła się ona w Brukseli w hotelu „Tangla“ w dn. 19-20 października. W imprezie uczestniczyło około 280 delegatów.

ECG jest Europejskim stowarzyszeniem logistyki środków transportu („Association of European Vehicle Logistics“),do której należy 100 europejskich operatorów logistyki środków transportu, którzy zajmują się przewozem środków transportu drogami, koleją, otwartym morzem, żeglugą morską bliskiego zasięgu, drogami wód wewnętrznych, także prowadzą działalność w zakresie przechowywania, zarządzania i naprawy środków transportu, która dostarcza wartość dodaną, kontroli jakości i sprawdzenia naruszeń (http://ecgassociation.eu/).