Poufność i ochrona danych – dane użytkowników są chronione i bezpieczne!

Operator ALCS przestrzega obowiązujących norm (np. ISO 27003:2013) w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje się nie ujawniać danych użytkowników (np. cen kupowanych ładunków, a także danych dotyczących klientów przewoźnika) udostępnionych na ALCS, chyba że jest to niezbędne w związku z przewozem.

Operatorzy ALCS i użytkownicy nie mogą ujawniać informacji zawartych na platformie osobom trzecim, chyba że wymaga tego specjalna umowa, a operatorzy chronią dane wrażliwe poprzez połączenie kilku systemów zabezpieczeń w jedną strukturę.

Wymagania techniczne dla urządzeń użytkownika korzystających z systemu ALCS

Jakie urządzenia powinien posiadać użytkownik?

Użytkownik systemu ALCS musi korzystać z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi sprawne funkcjonowanie systemu ALCS. Nowo zarejestrowany użytkownik systemu ALCS powinien posiadać GSM, internet, urządzenie GPS, komputer PC oraz urządzenia mobilne z ekranem dotykowym. Urządzenia te powinny posiadać elementy i cechy, które zostały opisane poniżej, aby móc w pełni wykorzystać potencjał systemu.

Jak otworzyć ALCS?

ALCS jest uruchamiany w internecie tak jak zwykła strona internetowa. Możesz rozpocząć pracę z ALCS otwierając stronę www.fracht.lv. Aby system działał płynnie powinieneś posiadać połączenie internetowe o średniej prędkości około 5/5 Mbit/s.

Jakie wymagania musi spełniać komputer, aby mógł korzystać z ALCS?

Do obsługi ALCS za pomocą komputera (PC) powinieneś posiadać sprzęt o podstawowych wymaganiach w zakresie typu, pamięci i dysku twardego. System można uruchomić we wszystkich popularnych nowoczesnych systemach operacyjnych, w tym Linux, Mac OS X, Microsoft Windows. Dla przykładu, jeśli używasz powszechnego systemu operacyjnego jakim jest Microsoft Windows i jego programu Internet Explorer to nie powinien być on starszy niż wersja 7, a najlepiej 8 i nowsza.

Co jest wymagane, aby urządzenie mobilne z ekranem dotykowym mogło uruchomić ALCS?

Aby używać ALCS na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym, takich jak smartfony i tablety, otrzymasz cyfrową aplikację w swoim e-mailu (kliknij na załącznik, a pobierze się on automatycznie). Możesz ją uruchomić w systemie Android. Jest to system operacyjny oparty na Linuxie. W przyszłości będzie ona dostępna również dla użytkowników systemu operacyjnego Windows Phone.

Dlaczego wymagamy posiadania łączności GPS?

Użytkownik jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich swoich pojazdów ciężarowych w ważne, legalne i działające urządzenia (systemy) śledzące GPS (global positioning system) oraz do umożliwienia śledzenia swoich pojazdów ciężarowych poprzez korzystanie z usług dostawcy GPS oraz do zautomatyzowanej zapłaty za korzystanie z promów, mostów, tuneli i ADAC Truck Services, a także do zapewnienia ochrony prawnej w związku z naruszeniami przepisów ruchu drogowego. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących urządzeń GPS. Oczywiście każdy, kto korzysta z oprogramowania wyżej opisanych urządzeń, musi posiadać licencję oraz łącze internetowe i GPS od sprawdzonego usługodawcy.

Warunki płatności

Oferujemy możliwość współpracy partnerskiej

Po potwierdzeniu zainteresowania z Państwa strony, na podstawie wstępnej analizy Państwa firmy przez naszych ekspertów, zostanie stworzona propozycja współpracy uwzględniająca: wymagane usługi, obroty, kontrahentów, rodzaje transportu i usług (drogowy, kolejowy, morski, rzeczny, magazynowy) oraz dodatkowe potrzebne informacje.

Jeśli nasze poufne negocjacje dotyczące ewentualnej współpracy zakończą się sukcesem, zaproponujemy Państwu wstępne warunki współpracy.

Będziecie Państwo mogli je zweryfikować, uzyskać dodatkowe informacje i określić konkretne cele współpracy z naszą firmą.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesłanie zapytania lub kontakt z naszymi Partnerami Zarządzającymi – Panem Balinsem lub Panem Slenderisem (Raimonds.Balins@fracht.lv lub Renatas.Slenderis@fracht.lv).