Z przemysłu: Cyfrowa platforma dla zmiennego sektora wywozu ładunków

Łotewski dostawca środków transportu „Fracht SIA“ uruchomił System kontroli logistyki samochodów („Automotive Logistics Control System“) (ALCS) w 2014 r., który jest pomocą przy dystrybucji samochodów znaku towarowego „Volkswagen Group“, „General Motors“ i innych przedsiębiorstw komercyjnych środków transportu. Dotychczas „Fracht“ w instrument oprogramowania zarządzania transportem inwestowała 3 mln (3,6 mln) euro. Ten instrument służy do zarządzania kupnem, planowania przewozów i zarządzania łańcuchem dystrybucji oraz usługami danych trasy, kontroli jakości, PVRR i sprawozdawczości finansowej.

Działające w oparciu o witrynę internetową oprogramowanie, które podtrzymuje aplikacje chmur, jest przeznaczona do lepszego zarządzania przepływami informacji w rzeczywistym czasie. Niniejsze oprogramowanie działa jako wspólna platforma, która jest przeznaczona dla producentów samochodów, dostawców usług transportowych i innych podstawowych dostawców, pracujących w zakresie wywozu ładunków.

„Ten system – to swego rodzaju połączenie ERP II i zawodowego portalu społecznościowego, na którym użytkownicy z konkretnymi partnerami mogą udostępniać swoje dane”, twierdzi założyciel „Fracht SIA“ i członek zarządu Renatas Slenderis (na zdjęciu).

„Planowanie zasobów przedsiębiorstwa” (ERP) – to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania procesami biznesowymi, które łączy zintegrowane programy, przeznaczone do zarządzania funkcjami zarządzania biznesem i funkcjami automatycznymi biura. ERP II daje dodatkową korzyść ze względu na wdrożone funkcje obsługi klientów i zarządzania zasobami ludzkimi.

Pan Slenderis kontynuuje: „Wdrożono różnorodne funkcje klasycznego ERP II, wobec których, z jednej strony, mają zastosowanie surowe przepisy biznesowe, złożone formy wprowadzenia danych i ograniczono dostęp do danych, z drugiej strony, są używane nowoczesne aplikacje internetowe i portale społecznościowe, gdzie użytkownicy i ich partnerzy zazwyczaj mogą udostępniać informację”.

Optymizacja, automatyzacja, skuteczność

„Fracht“ twierdzi, że używając systemu ALCS optymizowano i zautomatyzowano ponad 80 proc. jego procesów biznesowych i szczególnie poprawie uległa skuteczność.

„Czas naszych odpowiedzi od wykonania zamówienia zmniejszył się do 20 razy”, twierdzi Pan Slenderis. Przy pomocy „Fracht“ wzrosła liczba przewożonych środków transportu od 6 700 jednostek do 70 000 jednostek w 2016 r., [a] obrót wzrósł o siedem razy bez zwiększenia liczby pracowników. Poza tym, nadal możemy zwiększać coroczną liczbę przewożonych środków transportu do 300 000 korzystając z usług dwóch operatorów.

Po wprowadzeniu do użytku oprogramowania „Fracht“ i przy wspólnym działaniu z filią „Fracht“ na Litwie UAB „Fracht“ przewieziono ponad 180 000 nowych i używanych środków transportu (około 65 proc. nowych i 35 proc. używanych).

„Małe i średnie przedsiębiorstwa transportowe, włączając „Vytaro Transportas“, „Autoriba“, „Autofastas“ i inne, współpracują z nami za pomocą systemu ALCS”, twierdzi Pan Slenderis. „Około 265 przedsiębiorstw transportowych regularnie korzysta z ALCS, a nasza sieć ogółem zawiera 1 289 przedsiębiorstw transportowych i ponad 5 000 przewoźników samochodów”.

Poza tym, więksi dostawcy usług transportowych Europy, na przykład „Frikus“, „Hoedlmayer“, „STS“ ir „Wega-A“, korzystają z ograniczonej ilości funkcji, na przykład moduł wymiany w celu kupna ładunków w miejscu, wyszukiwania zamówień lub informacji o załadunku i rozładunku.

Ci przewoźnicy środków transportu – duzi i mali – korzystają z systemu ALCS w całej Europie. Nasze przedsiębiorstwo nadal szuka sposobów, jak globalnie dostosować wykorzystanie programu. Według Pana Slenderisa system podtrzymuje dziesięć języków, włączając chiński, rosyjski i hiszpański, dlatego z systemu ALCS można korzystać w różnych regionach świata.

Usunięcie przeszkód

Przy rozpowszechnieniu systemu „Fracht“ doświadczyła podobne problemy jak i przedsiębiorstwa, które dążą do skuteczniejszego procesu logistyki wywozu ładunków. W istocie, dążąc do stworzenia wspólnej platformy lub łańcucha dystrybucji, gdzie wszystkie strony miałyby dostęp na jednym poziomie, jednak zachowałyby bezpieczną integrację pomiędzy producentami oryginalnego wyposażenia, logistyką i dostawcami usług transportowych. „Fracht“ także powinna odnaleźć sposób, który pozwoliłby użytkownikom łatwo korzystać z ALCS i szkolenia w chmurze systemu byłyby minimalne.

Utrzymanie równowagi pomiędzy funkcjami ERP i technologiami portali społecznościowych oznacza, że zwyczajne wykorzystanie systemu zostało dostosowane do ochrony danych.

Doskonaląc system przedsiębiorstwo wniosło w nim zmiany. Na przykład, przy testowaniu aplikacji systemu GSM (mobilnych) przedsiębiorstwo doczekało się sprzeciwu użytkowników, którzy nie chcieli korzystać z aplikacji inteligentnych urządzeń. Większość kierowców byli w wieku ponad 50 lat nie najlepiej znali się na tym, jak można używać aplikacji inteligentnych urządzeń w pracy. Po drugie, często ze względu na trudne warunki pracy korzystanie z inteligentnych urządzeń było skomplikowane. „Fracht“ rozwiązała ten problem uproszczając proces połączenia pomiędzy ALCS i kierowcą, który obecnie może korzystać z kodów wiadomości SMS.

Zmniejszono ilość spalin

Inny problem, który należy rozwiązać przy przewozie środków transportu – puste ciężarówki, szczególnie wracając po dostarczeniu ładunku i w wypadku braku nowego ładunku. Takie sytuacje szczególnie zmniejszają produktywność. „Fracht“ twierdzi, że przy wykorzystaniu ALCS można zmniejszyć ilość pustych ciężarówek i emisji dwutlenku węgla. Według „Fracht“, jedyny sposób aby to osiągnąć, to powiązanie ładunków i potoków. Według Pana Slenderisa to jest przyczyną, dlaczego PSA stworzyło „Gefco“, a „Renault“ – „Groupe Cat“. Jednak i w tym wypadku wyniki były nie dobre, jeżeli procesy będą koordynowane przy użyciu przestarzałych metod ręcznych, a nie drogą cyfryzacji automatyzowanych środków.

„Nasz system może zamienić taką formę współpracy producentom oraz dostawcom zaoferować rozwiązanie, oparte o cyfryzację, zarządzanie ładunkami w rzeczywistym czasie i zarządzanie parkiem”, twierdzi Pas Slenderis. „To oznacza, że system może połączyć potoki różnych producentów samochodów i przedstawić optymalną trasę oraz automatycznie zarządzać dostawcami usług parków; cyfryzacja daje możliwość optymalnego rozwiązania”.

Wykorzystanie automatycznego systemu zarządzania transportem posiada inne zalety. Na przykład, gdy kierowca informuje ALCS, że on rozładowuje ostatni środek transportu, system automatycznie wysyła instrukcje dot. załadunku dla innej trasy. Inny przykład – informacja, którą wysłano do stojącego środka transportu, gdzie podano, że przewoźnicy są w pobliżu.

Udział producentów oryginalnego wyposażenia

Obecnie „Fracht“ w celu wykorzystania systemu w pełnym wymiarze dąży do bliższej współpracy z producentami środków transportu. Taka współpraca jest możliwa w wypadku, gdyby oni zostali uczestnikami systemu.

„Po zintegrowaniu produkcji i złożonych systemów informacyjnych, ALCS będzie mógł przyjmować zamówienia transportu, planować podróże i wysyłać instrukcje dot. ładunków kierowcom lub w przyszłości, gdy będą używane autonomiczne środki transportu, kierować wskazówki w zupełnie automatyzowany sposób bez udziału pracowników”.

Integracją procesów jest to, co „Fracht“ widzi w charakterze podstawowego przedmiotu podlegającego doskonaleniu w sektorze przewozu środków transportu i przygotowania do użycia autonomicznych środków transportu w przyszłości.

Pomimo, że procesy cyfryzacji w sektorze przewozu środków transportu odbywają się szybciej i w różnych kierunkach (telematyka, systemy zarządzania transportem, zarządzanie stosunkami z klientami (CMR), zarządzanie stosunkami z dostawcami (SRM), handel elektroniczny), wciąż brak wspólnej platformy, w której byłyby połączone różnorodne systemy.

Według „Fracht“, ALCS łączy łańcuch dystrybucji. Drogą połączenia różnych systemów, które podtrzymują ALCS, można zmniejszyć liczbę pustych ciężarówek w trasie, czas odpowiedzi, poszerzyć możliwości i śledzić dane całego łańcucha dystrybucji, także zmniejszyć objętość komunikacji fizycznej i ilość zużytego papieru. Poza tym, po drożeniu niniejszego systemu, według Pana Slenderisa, odbywa się powszechna standaryzacja procesów, dlatego można dokonać wymiany w różnych językach oraz automatyzować i optymizować procesy biznesowe.

„Klienci wymagają szybkości działania, przejrzystości i możliwości śledzenia za najniższą cenę i to spełniają oferowane przez nas usługi”, twierdzi Pan Slenderis. „Możemy z całą pewnością twierdzić, logistyka samochodów bez wspólnej platformy nie ma przyszłości dla autonomicznych środków transportu!!