Inwestorom

Przegląd

Inwestujemy w projekty zmieniające świat. Mamy dostęp do najnowszych technologii, pomysłów i koncepcji biznesowych. Jeżeli chcesz razem tworzyć innowacyjny ekosystem ekonomiczny i kształtować otaczającą Cię rzeczywistość, zapraszamy do wypełnienia nieżej podanego formularza lub do kontaktu nami (w sprawie ofert dla inwestorów fizycznych i prawnych).


„Fracht SIA“ oferuje różnorodne możliwości inwestowania dla wszystkich, kto chce poszerzyć swoje wiadomości, doświadczenie, kontakty biznesowe i zasoby finansowe dla nowych inwestycji, które pomogą szybciej rozszerzać działalność przedsiębiorstw swojej grupy.

OMÓWIĆ INWESTYCJE

Wypełnij formularz dotyczący omówienia szczegółów