Platforma dostawców

Platforma dostawców to pewne połączenie pomiędzy ERP II, gdzie z jednej strony, są stosowane surowe zasady biznesowe, złożone formy wprowadzenia danych i ograniczono dostęp do danych, z drugiej strony, są używane nowoczesne aplikacje portalu internetowego i portale społecznościowe, gdzie producent wyposażenia oryginalnego i dostawcy zwyczajnie mogą udostępniać dane razem ze swoimi partnerami w zwyczajny sposób. Załącz cały proces dostawy środków transportu do jednej standardowej platformy i zwiększ wydajność wszystkich uczestników, którzy dzielą się informacją o wydaniu decyzji.

Przejrzystość na wszystkich etapach dostawy

Dane są dostępne dla wszystkich, kto uczestniczy w procesie, i są zabezpieczone przed bezprawnym dostępem.

Standardowe zawiadomienia

Podsumuj powiadomienia o standaryzowanej treści i formacie, dotyczące prognoz transportu, zamówień, odbioru i dostarczenia.

Ustalenie geograficznego położenia urządzeń transportowych

Przekazanie daty ETA z położeniem geograficznym wyposażenia samochodowego

Terminowość i dokładność przepływu danych

Wymiana danych pomiędzy wydziałem producentów oryginalnego wyposażenia i dostawcami w czasie rzeczywistym

Dlaczego ALCS / ERP II

ALCS (system kontroli logistyki samochodów) - to oprogramowanie, wdrażane w charakterze usługi przetwarzania w chmurze. Celem systemu jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi funkcjami biznesowymi organizacji i zarządzanie stosunkami z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi.

Do systemu integrowano zarządzanie informacją wewnętrzną i zewnętrzną w całej organizacji. Funkcje systemu:

Transport

Planowanie, wykonanie robót na zlecenie, planowanie zasobów, zarządzanie przepływem zadań, kontrola jakości itd.

Zarządzanie łańcuchem dystrybucji.

Planowanie łańcucha dystrybucji, zakupy, zapewnienie jakości, przetwarzanie skarg itd..

Zarządzanie kontaktem z klientami.

Sprzedaż i marketing, obsługa klientów i informacja kontaktowa, usługi centrum telefonicznego.

Usługi w zakresie przekazania danych.

Różnorodne samoobsługowe interfejsy dla klientów, dostawców i (lub) pracowników.

Ewidencja finansowa.

Rachunkowość, należności, zobowiązania, zarządzanie przepływem środków pieniężnych, konsolidacja finansowa.

ALC to najnowszy i najbardziej postępowy, obecnie nabywany na rynku IT, system, przeznaczony dla logistyki kompletnych środków transportu. Pomaga on przedsiębiorstwom skrócić czas wykonania robót, na przykład, przy sporządzeniu dokumentów, wprowadzeniu dokumentów, badaniach i szkoleniach.

Co uzyskasz, jeżeli skorzystasz z systemu.

Dostawcom oryginalnego wyposażenia producentów może wysłać powiadomienie o prognozach przewozu przed faktycznym zleceniem transportu i uzyskać odezwę oraz dodatkowe informacje. Dostawcy mogą wiedzieć ile środków transportu można zabrać, zanim są one produkowane, w jaki sposób skrócić czas udzielenia odpowiedzi.

Niezwłocznie uzyskać informację o każdej operacji, która jest wykonywana z pojazdem przeznaczonym do transportu, na przykład, o jego odbiorze, dostawie, przeprowadzonej kontroli jakości, także polepszyć jakość procesu transportowego, wystawić fakturę, włączając aktywne czynności, których celem jest uniknięcie szkody itd.

Udostępniać informację razem z wszystkimi partnerami przy użyciu jednolitego formatu i technologii „Blockchain“, które zapewniają bezpieczeństwo i przejrzystość.

Aby łańcuch dystrybucji był bardziej przejrzysty i w taki sposób zostały optymizowane czynności koordynacyjne, w każdym czasie możesz uzyskać ETA i ustalić położenie geograficzne urządzeń transportowych swoich dostawców.

Funkcje zamówień publicznych, tymczasowych umów, zakupu w miejscu sprzedawanego towaru.

Zarządzanie przepływami, umowami, zamówieniami i transportem, dynamiczne SVR.

Integracja biznesowych procesów wydziałów planowania, kupna, wysyłki, jakości, finansów.

Zarządzanie przepływem w rzeczywistym czasie pozwala automatycznie dostosować przepływy, ładunki i zarządzać ciężarówkami.

Śledzenie procesów łańcucha dystrybucji (system może zebrać dane GPS różnych dostawców).

System zawiera możliwość dostosowania wewnętrznych standardów różnych producentów.

Chroni wrażliwe dane, ponieważ w nim jako w jednej strukturze używa się kilku powiązanych systemów ochrony.

Możliwość współpracy z dużą ilością dostawców jako z jedną dużą organizacją.